Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.010 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.10

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.10
Pevnostný guľometný oddiel č. 10


Dátum vzniku jednotky: 1913


Garnizóna: Mutzig


Nadriadené jednotky:


XV. Armeekorps – 15. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-010-1914-1919-t71265#250951Verze : 0
MOD