Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.007 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.7

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.7
Pevnostný guľometný oddiel č. 7

Dátum vzniku jednotky:
1913


Garnizóna: Köln (Kolín)


Nadriadené jednotky:


IX. Armeekorps – 9. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-007-1914-1919-t71262#250948Verze : 0
MOD