Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.004 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.4

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.4
Pevnostný guľometný oddiel č. 4


Dátum vzniku jednotky: 1913


Garnizóna: Graudenz

Nadriadené jednotky:XVII. Armeekorps – 17. armádny zborZdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-004-1914-1919-t71170#250706Verze : 0
MOD