Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.003 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.3

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.3
Pevnostný guľometný oddiel č. 3

Dátum vzniku jednotky:
1913


Garnizóna: Graudenz


Nadriadené jednotky:


XVII. Armeekorps – 17. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-003-1914-1919-t71169#250705Verze : 0
MOD