Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.002 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.2

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.2
Pevnostný guľometný oddiel č. 2

Dátum vzniku jednotky:
1913


Garnizóna: Lötzen

Nadriadené jednotky:XX. Armeekorps – 20. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-002-1914-1919-t71168#250704Verze : 0
MOD