Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.001 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.1

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.1
Pevnostný guľometný oddiel č. 1


Dátum vzniku jednotky: 1913


Garnizóna: Königsberg (Kaliningrad, Rusko)

Nadriadené jednotky:I. Armeekorps – 1. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-001-1914-1919-t71167#250703Verze : 0
MOD