Main Menu
User Menu

Pevnost zálivu Hisroshima [1903-1926]

Hiroshima Bay Fortress / 広島湾要塞

     
Název:
Name:
Pevnost zálivu Hisroshima
Originální název:
Original Name:
広島湾要塞
Další názvy:
Other Names:
DD.04.1900-01.05.1903 Pevnost Wu / Wu Fortress
Obec:
Municipality:
Hiroshima
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
fortový komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
3. sekce (pevnosti) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
-
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.03.1897
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.04.1900
Výzbroj:
Armament:
-
Posádka:
Crew:
-
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/広島湾要塞司令部
https://ja.wikipedia.org/wiki/広島湾要塞
Pettibone, C. D., 2007, The organization and order of battle militaris in World War II, Vol. 4-Japan, Rochester, New York
Zaloga, J and Noon, S., (2010), Defense of Japan 1945 (Fortress), Osprey
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-zalivu-Hisroshima-1903-1926-t184100#537571Verze : 0
MOD
Pôvodne pomenovaná ako pevnosť Wu, velitelstvo bolo ustanovené v apríly 1900, v máji 1903 premenovaná na Pevnost Hiroshimského zálivu. Pevnost zrušená 01.08.1926.


The fortress was orginally anmed as Wu Fortress and HQ was established at April 1900. May 1903 is fotress renames as Hiroshima Bay Fortress and is abolished 01.08.1926.


velitel: / Commanding Officer:


ako velitel pevnosti Wu: / as Wu Fortress Commander:
25.04.1900-05.05.1902 gen. mjr. / maj. gen. Ijichi KiKiyoshi
05.05.1902-01.05.1903 gen. mjr. / maj. gen. Saisho, Atsufumi


ako velitel pevnosti zálivu Hisroshima: / as Hiroshima Bay Fortress Commander:
01.05.1903-10.03.1904 gen. mjr. / maj. gen. Saisho, Atsufumi
10.03.1904-07.07.1904 plk. / col. Kawai, Hisago
07.07.1904-08.09.1904 gen. mjr. / maj. gen. Shibata, Masataka
08.09.1904-DD.MM.RRRR plk. / col. Tanaka Shintonari
06.02.1905-01.04.1907 gen. mjr. / maj. gen. Saisho, Atsufumi
01.04.1907-13.11.1907 gen. mjr. / maj. gen. Kato, Yasuhisa
13.11.1907-30.11.1910 plk. / col. River? 川合致秀
30.11.1910-28.09.1912 gen. mjr. / maj. gen. Sakakibara, Shozo
28.09.1912-22.08.1913 gen. mjr. / maj. gen. Arita, Hiromu
22.08.1913-11.05.1914 gen. mjr. / maj. gen. Konno, Kyuzo
11.05.1914-24.05.1915 gen. mjr. / maj. gen. Watanabe, Iwanosuke
24.05.1915-06.08.1917 gen. mjr. / maj. gen. Tsutsumi-ka, ? 堤可広
06.08.1917-18.01.1918 gen. mjr. / maj. gen. Tanida, Shigetaro
18.01.1918-24.07.1918 gen. mjr. / maj. gen. Isomura, Toshi
24.07.1918-25.07.1919 gen. mjr. / maj. gen. Takahashi, Yasujiro
25.07.1919-10.08.1920 gen. mjr. / maj. gen. Kawase, Fusashi
10.08.1920-20.07.1921 gen. mjr. / maj. gen. Narutaki, Shima
20.07.1921-06.08.1923 gen. mjr. / maj. gen. Asaoka, Shinzaburo
06.08.1923-18.01.1924 gen. mjr. / maj. gen. Ohira, Yoshikazu
18.01.1924-15.12.1924 gen. mjr. / maj. gen. Yamauchi Takeshizo
15.12.1924-01.05.1925 gen. mjr. / maj. gen. Sakaimago Shiro
https://sakurataro.org/db/広島湾要塞司令部
https://ja.wikipedia.org/wiki/広島湾要塞
Pettibone, C. D., 2007, The organization and order of battle militaris in World War II, Vol. 4-Japan, Rochester, New York
Zaloga, J and Noon, S., (2010), Defense of Japan 1945 (Fortress), Osprey
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-zalivu-Hisroshima-1903-1926-t184100#537573Verze : 19
MOD