Main Menu
User Menu

Petržilka, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Petržilka
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Petržilka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.03.1858 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.04.1939 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petrzilka-Karel-t109205#386589Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Petržilka
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Petržilka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1868-DD.06.1872 Zemské nižší reálné gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1872-DD.08.1876 Vyšší vojenská reálka, Hranice
DD.08.1876-DD.08.1879 Vojenská technická akademie, Mödling
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1879 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1885 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 plukovník rakousko-uherské branné moci
21.11.1916 generálmajor rakousko-uherské branné moci
09.11.1918 generálmajor
01.01.1919 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.11.1918-15.12.1918 Velitel : Zemské vojenské velitelství na Moravě

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1872-DD.08.1879 vojenské studium, Hranice a Mödling
DD.08.1879-DD.05.1880 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 8, Nágyszében
DD.05.1880-DD.10.1881 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 3, Komárom
DD.10.1881-DD.05.1885 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.05.1885-DD.05.1891 praporní pobočník Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.05.1891-DD.04.1893 pobočník velitele Těžkého dělostřeleckého oddílu č. 33, Praha
DD.04.1893-DD.05.1897 důstojník velitelství Polní dělostřelecké brigády č. 8, Praha
DD.05.1897-DD.05.1905 velitel dělostřelecké baterie Sborového dělostřeleckého pluku č. 5, Pozsony
DD.05.1905-DD.04.1908 profesor Sborové důstojnické školy, Pozsony
DD.04.1908-DD.02.1912 velitel oddílu Polního kanonového pluku č. 23
DD.02.1912-DD.03.1914 velitel Těžkého houfnicového oddílu č. 8, Motoly
DD.03.1914-DD.12.1914 velitel Polního houfnicového pluku č. 14, Innsbruck a východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.04.1917 velitel Polní dělostřelecké brigády č. 8, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.07.1918 velitel dělostřelectva Conradovy skupiny armád, italské válčiště
DD.07.1918-DD.10.1918 velitel dělostřelectva Josefovy skupiny armád, italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.12.1918 velitel Zemského vojenského velitelství na Moravě a ve Slezsku, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petrzilka-Karel-t109205#386590Verze : 0
MOD