Main Menu
User Menu

Petrovskij, Kuzma Timofejevič

Kuz'ma Timofeyevich Petrovskiy

Кузьма Тимофеевич Петровский

Generálmajor Kuzma Timofejevič Petrovskij
Генерал-майор Кузьма Тимофеиевич ПетровскийK.T.Petrovskij sa narodil 23. decembra 1861 v Kutaisskej gubernii v šľachtickej rodine. V roku 1881 ukončil kurzy pri Vladikavkazskom vojenskom gymnáziu a v štúdiu pokračoval na 2. Konstantinovskom vojenskom učilišti. Toto učilište absolvoval v roku 1883 v hodnosti podporučíka a bol odvelený k 15. Tiflisskému granátnickemu pluku. V rokoch 1887 – 1899 pôsobil v Tiflisskom kadetskom zbore (v Tbilisi) ako dôstojnícky vychovávateľ. Následne bol v roku 1899 prevelený k 80. Kabardinskému pešiemu pluku, v ktorom prevzal velenie 4. práporu. V hodnosti podplukovníka bol v novembri 1903 na vlastnú žiadosť prevelený k 12. Astrachánskemu granátnickemu pluku, v ktorom prevzal velenie 2. práporu. V marci 1905 bol povýšený do hodnosti plukovníka a v novembri 1906 prevzal velenie 242. Belebejevského rezervného pešieho pluku. V júni 1910 bol poverený velením 192. Rymnikského pešieho pluku, ktorý patril do zostavy 48. pešej divízie.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol K.T.Petrovskij na čele svojho pluku nasadený na fronte. Za boje v Haliči a Karpatoch bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija IV. stupňa a zlatou georgijevskou šabľou. Na začiatku roku 1915 bol povýšený do hodnosti generálmajora. Pri obkľúčení 48. pešej divízie v okolí Duklianskeho priesmyku bol ranený a 23.4.1915 padol do rakúsko-uhorského zajatia. Za boje v okolí poľského mestečka Dukla bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija III. stupňa. V zajatí sa nachádzal až do podpísania Brest-Litovského mieru medzi Centrálnymi mocnosťami a sovietskym Ruskom. Následne bol v roku 1918 prepustený a repatriovaný do vlasti.


Po návrate zo zajatia bol K.T.Petrovskij mobilizovaný do Červenej armády a pôsobil vo funkcii náčelníka pechotných kurzov v Smolensku. Jeho osudy po skončení občianskej vojny v Rusku nie sú známe a historici o ňom zatiaľ nedisponujú žiadnymi informáciami.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Petrovskij-Kuzma-Timofejevic-t70471#248226Verze : 1