Petr, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Petr Petr
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Petr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.04.1907 Hejčín /
10.04.1907 Hejčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petr-Josef-t126643#429108 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Petr Petr
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Petr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1931 Vysoká technická škola, Brno
DD.MM.1925-DD.MM.1931 Technical University, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1949-DD.MM.1950 Vyšší akademický kurz, Vojenská inženýrská akademie, Moskva
DD.MM.1949-DD.MM.1950 Higher academic course, Military Engineering Academy, Moscow
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1946 major
22.10.1946 podplukovník
01.12.1949 plukovník
31.01.1952 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
22.10.1946 Major
22.10.1946 Lieutenant Colonel
01.12.1949 Colonel
31.01.1952 Brigade General
12.06.1953 Major-General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petr-Josef-t126643#561942 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více