Main Menu
User Menu

Pěší prapor II/16 [1945-1945]

2nd Infantry Battalion of the 16th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší prapor II/16
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor II/16
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 16
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-30.06.1945 Praha, kasárny /
30.06.1945-01.10.1945 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-16-1945-1945-t187123#544847Verze : 0
MOD