Main Menu
User Menu

Pěší prapor 79 /horský/ [1947-1949]

79th Infantry Battalion /Mountain/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 79 /horský/
Originální název:
Original Name:
Peší prapor 79 /horský/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Peší prapor III/25
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.06.1948 2. brigáda
01.06.1948-01.10.1949 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Banská Bystrica, ? /

Velitel:
Commander:
15.11.1948-01.10.1949 Skalina, Koloman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 velitelská rota
01.10.1947-01.10.1949 1. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 2. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 3. pěší rota,
01.10.1947-01.10.1949 kulometná rota
01.10.1947-01.10.1949 samopalnická rota
01.10.1947-01.10.1949 rota těžkých zbraní,
01.10.1947-01.10.1949 baterie dělostřelectva
01.10.1947-01.10.1949 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4527 Banská Bystrica
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-79-horsky-1947-1949-t183163#535326Verze : 3
MOD