Main Menu
User Menu

Pěší prapor 68 [1947-1949]

68th Infantry Battalion

     
Název:
Name:
Pěší prapor 68
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 68
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 13
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 7. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Jeseník
Velitel:
Commander:
01.10.1947-07.10.1947 Synek, Albín (podplukovník pěchoty)
07.10.1947-30.11.1947 Novotný, Jindřich (podplukovník pěchoty)
30.11.1947-11.08.1948 Wagner, Otto (podplukovník pěchoty)
11.08.1948-24.09.1948 Mrázek, Vlastmili (podplukovník generálního štábu)
24.09.1948-DD.MM.1949 Motal, Josef (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 8811 Jeseník
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Pěší prapor 68)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-68-1947-1949-t49792#400085Verze : 0
MOD