Main Menu
User Menu

Pěší prapor 51 [1947-1949]

51st Infantry Battalion

     
Název:
Name:
Pěší prapor 51
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 51
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 7. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Ostrava

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 velitelská rota 01.10.1947-01.10.1949 1. pěší rota 01.10.1947-01.10.1949 2. pěší rota 01.10.1947-01.10.1949 3. pěší rota, 01.10.1947-01.10.1949 kulometná rota 01.10.1947-01.10.1949 samopalnická rota, 01.10.1947-01.10.1949 rota těžkých zbraní, 01.10.1947-01.10.1949 baterie dělostřelectva 01.10.1947-01.10.1949 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-01.10.1949
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Ostrava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-51-1947-1949-t49796#400083Verze : 0
MOD
Pěší prapor 51 [1947-1949]


Prapor vznikl nově 1. října 1947 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se v Ostravě a podléhal velitelství 7. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ ????.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalná rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-51-1947-1949-t49796#192501Verze : 0
MOD