Main Menu
User Menu

Pěší prapor 46 /motorisovaný/ [1945-1947]

46th Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 46 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 46 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 19
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 69
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 2. pěší brigáda
01.11.1946-01.10.1947 15. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Chrudim

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1947 velitelská rota 01.10.1945-01.10.1947 1. pěší rota 01.10.1945-01.10.1947 2. pěší rota 01.10.1945-01.10.1947 3. pěší rota, 01.10.1945-01.10.1947 kulometná rota 01.10.1945-01.10.1947 samopalnická rota, 01.10.1945-01.10.1947 rota těžkých zbraní, 01.10.1945-01.10.1947 baterie dělostřelectva 01.10.1945-01.10.1947 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 5350 Chrudim
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-46-motorisovany-1945-1947-t49801#398717Verze : 0
MOD
Pěší prapor 46 /motorisovaný/ [1945-1947]


Prapor vznikl 1. října 1945 přejmenováním z Pěšího pluku 19 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházel se v Chrudimi, podléhal velitelství 2. pěší brigády [1945-1946] a od listopadu 1946 velitelství 15. rychlé divise [1945-1947], od prosince 1945 užíval krycího označení VÚ 5350.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, samopalná rota, kulometná rota, rota protitankových zbraní, minometná rota, dělostřelecká baterie, technická rota a náhradní rota.
Prapor byl 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947, přejmenován na Pěší prapor 69 /motorisovaný/ [1947-1949].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-46-motorisovany-1945-1947-t49801#192507Verze : 0
MOD