Main Menu
User Menu

Pěší prapor 33 [1947-1949]

33rd Infantry Battalion

     
Název:
Name:
Pěší prapor 33
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 33
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 33
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 33
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 13. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Cheb, ? /

Velitel:
Commander:
DD.12.1948-01.10.1949 Hendrich, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 33
01.10.1947-01.10.1949 Kulometná rota 5/33
01.10.1947-01.10.1949 Náhradní rota 33
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 1/33
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 2/33
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 3/33
01.10.1947-01.10.1949 Rota těžkých zbraní 6/33
01.10.1947-01.10.1949 Samopalná rota 4/33
01.10.1947-01.10.1949 Velitelská rota 33

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.10.1949 Prapor Doss´ Alto
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4515 Cheb
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-33-1947-1949-t49817#400064Verze : 0
MOD
Pěší prapor 33 [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího pluku 33 [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se ve Chebu a podléhal velitelství 13. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ 4515.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota s hudební četou, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalnická rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Doss´ Alto“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-33-1947-1949-t49817#192531Verze : 0
MOD