Main Menu
User Menu

Pěší prapor 26 /horský/ [1947-1949]

26th Infantry Battalion /Mountain/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 26 /horský/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 26 /horský/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor II/26
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 26
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.06.1948 Rimavská Sobota, kasárny /
01.06.1948-01.10.1948 Horažďovice, kasárny /
01.10.1948-01.10.1949 Kašperské Hory, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-15.11.1948 Skalina, Koloman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 velitelská rota
01.10.1947-01.10.1949 1. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 2. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 3. pěší rota,
01.10.1947-01.10.1949 kulometná rota
01.10.1947-01.10.1949 samopalnická rota,
01.10.1947-01.10.1949 rota těžkých zbraní,
01.10.1947-01.10.1949 baterie dělostřelectva
01.10.1947-01.10.1949 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.10.1949 Prapor generála Viesta
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.05.1948 VÚ 4636 Rimavská Sobota
01.05.1948-01.10.1948 VÚ 4636 Horažďovice
01.10.1948-01.10.1949 VÚ 4636 Kašperské Hory
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-26-horsky-1947-1949-t49820#400060Verze : 2
MOD
Pěší prapor 26 [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího pluku 26 [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se v Rimavskej Sobote a podléhal velitelství 2. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ 4623.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalnická rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Gen. Viesta“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-26-horsky-1947-1949-t49820#192535Verze : 0
MOD