Main Menu
User Menu

Pěší prapor 25 /horský/ [1947-1949]

25th Infantry Battalion /Mountain/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 25 /horský/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 25 /horský/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor II/25
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 25
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.05.1948 Zvolen, kasárny /
01.05.1948-01.10.1949 Klatovy, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 Dobrotka, Jozef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 velitelská rota
01.10.1947-01.10.1949 1. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 2. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 3. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 kulometná rota
01.10.1947-01.10.1949 samopalnická rota
01.10.1947-01.10.1949 rota těžkých zbraní
01.10.1947-01.10.1949 baterie dělostřelectva
01.10.1947-01.10.1949 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.10.1949 Telgartský prapor
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.05.1948 VÚ 4628 Zvolen
01.05.1948-01.10.1949 VÚ 4628 Klatovy
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-25-horsky-1947-1949-t49821#400062Verze : 1
MOD
Pěší prapor 25 [1947-1949]


Prapor vznikl nově 1. října 1947 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se ve Zvoleni a podléhal velitelství 2. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ ????.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalnická rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Telgartský“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-25-horsky-1947-1949-t49821#192536Verze : 0
MOD