Main Menu
User Menu

Pěší prapor (1939)

Batalion strzelecki pułku piechoty (Batalion piechoty)

Pěší prapor – Batalion strzelecki pułku piechoty (Batalion piechoty)


Vojskový oddíl pěchoty byl jako základní taktická jednotka součástí pěšího pluku. Ve střeleckých plucích to byly střelecké prapory. V rámci pluku byly prapory označeny římskými číslicemi I, II, III, u čtyřpraporních pluků rovněž IV. V rámci praporu byly roty označeny arabskými číslicemi v tomto pořadí.
pěší (střelecký) prapor I – 1., 2., 3. pěší (střelecká) rota, 1. kulometná rota
pěší (střelecký) prapor II – 4., 5., 6. pěší (střelecká) rota, 2. kulometná rota
pěší (střelecký) prapor III – 7., 8., 9. pěší (střelecká) rota, 3. kulometná rota
pěší (střelecký) prapor IV – 10., 11., 12. pěší (střelecká) rota, 4. kulometná rota


Tabulkové počty mobilizovaného praporu:

Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelské družstvo spojovací četa 1. rota 2. rota 3. rota kulometná rota pěší prapor
důstojníci 5 1 4 4 4 6 24
poddůstojníci 7 11 33 33 33 32 149
mužstvo 22 35 195 195 195 134 776
pistole 12 2 24 24 24 64 150
pušky Mauser wz. 98 0 0 199 199 199 0 597
karabiny Mauser wz. 29 22 45 0 0 0 108 175
protitankové pušky vz. 35 0 0 3 3 3 0 9
lehké kulomety wz. 28 0 0 9 9 9 0 27
těžké kulomety wz. 30 0 0 0 0 0 12 12
46 mm granátomety wz. 36 0 0 3 3 3 0 9
81 mm minomety wz. 31 0 0 0 0 0 2 2
kulometné vozy (taczanki) 0 0 0 0 0 3 3
káry (biedki) 0 6 4 4 4 25 43
polní kuchyně 0 0 1 1 1 1 4
trénové vozy (wozy taborowe) 8 1 4 4 4 4 25
kola 0 4 0 0 0 0 4
koně 24 9 17 17 17 45 129

Zdroje:
wp39.struktury.net
se souhlasem majitele.
Literatura:
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2005
Pěší prapor (1939) - Schéma struktury praporu

Schéma struktury praporu
Pěší prapor (1939) - Schéma struktury velitelského družstva

Schéma struktury velitelského družstva
Pěší prapor (1939) - Schéma struktury spojovací čety

Schéma struktury spojovací čety
Pěší prapor (1939) - Schéma struktury pěší roty

Schéma struktury pěší roty
Pěší prapor (1939) - Schéma struktury kulometné roty

Schéma struktury kulometné roty
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-1939-t91053#340408Verze : 0
MOD