Pěší pluk č. 4 [1873-1918]

4th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 4
     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 4 4th Infantry Regiment
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk č. 4 4th Line Infantry Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#330669 Verze : 0
Peší pluk č. 4 (IR 4)


Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nr.4
(vytvorený v roku 1696)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Adolf Sterz Edler von Ponteguerra
veliteľstvo pluku, II. a III. prápor (Wien), I. prápor (Wöllersdorf), IV. prápor (Konjic)
nadriadené útvary: 25. pešia divízia (II. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 95% Rakúšania, 5% ostatní
doplňovací obvod: Wien (v súčasnosti Wien v Rakúsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 4 (I, II a III,) v zostave 50. pešej brigády 25. pešej divízie (II. armádny zbor) - pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
IV. prápor IR 4 v zostave 1. horskej brigády (brigáda podriadená priamo XVI. armádnemu zboru) - prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#184504 Verze : 0
Jeden z nejslavnější regimentu staré monarchie, kde sloužili i někteří z našich dědů. Na dokreslení snad jen tento krásný darovací Vojenský záslužný kříž. Jde o práci vídeňské firmy Rothe. Darovací etuje s nápisem. Zadní straně kříže je upravená a nese nápis (viz obrázek) který je totožný s citací na etuji.


Tato tradice byla v armádě rakousko-uherské monarchie zavedena s nástupem císaře Františka Josefa I. O problematice dekorací, které jsou různě upravené a jmenované jsme psali již v několika číslech Faleristického časopisu SIGNUM Brno.


Literatura:
Faleristický časopis S I G N U M Brno
Vlastní archiv: Alt-křížek je ze sbírky Alt.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#318181 Verze : 0
Každý rakousko-uherský pluk či jednotka měla své tradice. Plukovní řeč, svého majitele, svůj plukovní „parádemarš“ ale také množství různých pamětních a příležitostních medailí, plaket, odznaků. Výjimkou nebyl ani :
HOCH - UND DEUTSCHMEISTER REGIMENT
No. 4


Na přiloženém obrázku se podíváme alespoň na tři základní a nejznámější dekorace, které sice nejsou oficielní (státní), ale jsou památkou či připomínkou na tento slavný pluk.


Hoch-und Deutschmeister-Regiments jubiläumsmedaille 1896. Medaile byla určena jako odměna převážně veteránům jednotky a k výročí oslav založení pluku 1696-1896. Medaile bude popsaná podrobnější v sekci Faleristika.


Další bronzová medaile (Erinnerungsmedaille des DRO Ehzg. Eugen. Jde o pamětní medaile arcivévody Eugena, majitele pluku. Medaile byla ražena k intronizaci v roce 1894 a to jednak bronzu, ale i ve stříbře. Medaile ve stříbře je puncovaná a vzácná, proto se objevují medaile postříbřené, ale jde o soukromou iniciativu prodejců.
V tomto roce (1894) dochází k propůjčení majetnického místa u regimentu infanterie č.4. Dne 19. ledna 1894 je Intronizován jako Velmistr a německý mistr řádu.


Velmi zajímavý je i pamětní a čestný odznak, který byl ražen opět k výročí této jednotky, která je spojovaná s řádem Německých rytířů, ale i s posádkovým městem Vídeň.. Odznak je oválného tvaru, na střed odznaku je vložen kříž velmistra řádu Německých rytířů a po stranách je rozložen opis:


K.u.K. HOCH-UND DEUTSCH-MAISTER NO.4 a letopočet 1914-1916
(viz obrázek)
Na zadní straně je spona k uchycení na oděv. Dále zde nacházíme značku výrobce:
Rozet-Fischmeister Wien 1.


Poznámka:
Na základě tohoto odznaku je snaha vydávat štítek a odznak“ Za Stalingrad“ za originální ražbu, ale není tomu tak, odznak ani štítek ražen nebyl, je to jen bujná fantazie prodejců a falzifikátoru, kteří se snaží o podvodný prodej.


Literatura:
Roman Freiher von Procházka: Österreichisches Ordenshandbuch 1979
Jörg C. Steiner: Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1992
Alexander A. Marko: Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (Preiskatalog)
Robert Rác Fam. OT Balleimeistr a sekretář velmistra pro Čechy,Moravu a Slezsko:
Arcivévoda Evžen Habsburský, Velmistr řádu Německých rytířů. Slovinec 2005


Zcela na závěr:
Tento slavný pluk, uváděný v literatuře jako „německo-český“ a Řád Německých rytířů mají svoji slavnou tradici. Je jen ostudné, když do dnešních dnů je hrad Bouzov stále v držení hradních soudruhů v Praze. Jen pro upřesnění. Hrad byl zabaven nacisty, tato krádež posvěcená panem Benešem. Po roce 1948 dělnická třída tuto krádež jen schválila a po roce 1989 se v kruhu vracíme k zabavení hradu nacisty. Je to kvadratura kruhu, která nemá řešení neb česká a moravská společnost je příliš plebejská na to, aby ctila historii svých předků.


Slavný pochod Hoch-und Deutschmeister si můžete pustit ZDE:www.valka cz-pochodové písně.
Pěší pluk č. 4 [1873-1918] - Slavnostní pochod vojáků 4.pluku (Alexandr Pock, znojemský malíř)

Slavnostní pochod vojáků 4.pluku (Alexandr Pock, znojemský malíř)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#320371 Verze : 0
Výkazník c.a.k. vojska, válečného loďstva, c.k. zemské obrany a královské uherské zemské obrany
uvádza o pluku tieto informácie:


Pluky řádové pěchoty:


4. Hoch- a Deutschmeister. Polní podmaršálek arcivévoda Evžen
Zřízen: 1696
Štáb a velit obvod. okresu: Vídeň
velitel: plukovník Liborius Hausner


zdroj:
Vojenský přítel, kalendář na rok 1897
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#385872 Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-4-1873-1918-t47181#410998 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více