Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 32

Infanterieregiment Nr. 32

Peší pluk č. 32 (IR 32)


Infanterieregiment Kaiserin und Königin Maria Theresia Nr.32
(vytvorený v roku 1741)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Blasius Dáni von Gyarmata
veliteľstvo pluku, I, II. a IV. prápor (Triest), III. prápor (Budapest)
nadriadené útvary: 28. pešia divízia (III. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 91% Maďari, 9% ostatní
doplňovací obvod: Budapest (v súčasnosti Budapest v Maďarsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 32 v zostave 61. pešej brigády 31. pešej divízie (IV. armádny zbor) – pluk vyslaný do Slavónska proti Srbsku a následne presunutý na front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-32-t47298#184836Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-32-t47298#410979Verze : 0