Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 151 [1897-1919]

Infanterie-Regiment Nr. 151

2. Ermlandisches Infanterie-Regiment Nr.151
Peší pluk ( 2. ermlandský) č. 151


Vznik pluku: 31.3.1897

Nadradené stupne:XX. Armeekorps – XX. armádny zbor
37. Division - 37. divízia
73. Infanterie-Brigade - 73. pešia brigáda
Garnizóna:1914 – Sensburg, Bischofsburg (3. prápor)


Zdroje:
users.hunterlink.net.au
http://wiki.genealogy.net/wiki/Schw.R_R_1
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-151-1897-1919-t68666#240786Verze : 0
MOD