Main Menu
User Menu

Pěší pluk 39 [1920-1938]

39th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 39
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 39
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
39. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk 72
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 238
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1928-31.12.1937 17. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.11.1920 Dunajská Streda, ? /
DD.11.1920-DD.06.1921 Bratislava, Kasárny knížete Svatopluka /
DD.06.1921-07.01.1930 Petržalka, Kasárny majora Jelínka /
07.01.1930-24.09.1938 Bratislava, Kasárny knížete Svatopluka /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-01.12.1920 Matoušek, Josef (major pěchoty)
01.12.1920-DD.05.1928 Matoušek, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.05.1928-DD.01.1935 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.01.1935-DD.08.1935 Valenta, Antonín (podplukovník pěchoty)
DD.08.1935-DD.10.1935 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.10.1935-DD.11.1936 Vítěz, Libor (plukovník generálního štábu)
DD.11.1936-DD.11.1937 Plch, Tomáš (plukovník pěchoty)
DD.11.1937-24.09.1938 Engler, Václav (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-16.04.1931 Pěší pluk "Výzvědný"
16.04.1931-24.09.1938 Pěší pluk "Výzvědný generála Grazianiho"
Vyznamenání:
Decorations:
28.10.1931 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava - Orgány československej vojenskej správy na Slovensku 1919-1939, fond Velitelství pěšího pluku 39 "Výzvědného generála Grazianiho", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 500.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1920-1938-t72678#257552Verze : 3
MOD