Main Menu
User Menu

Pěší pluk 36 [1918-1920]

36th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 36
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 36
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk č. 36
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1920
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 47
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.04.1919-01.10.1920 Panzner, Čeněk (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1918-1920-t120454#413382Verze : 1
MOD