Main Menu
User Menu

Pěší pluk 28 /motorisovaný/ [1945-1946]

28th Infantry Regiment /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší pluk 28 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 28 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 28
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1946
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 28
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.03.1946 1. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.03.1946 Praha

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.03.1946 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor I/28
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor II/28
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor III/28
01.10.1945-01.03.1946 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.03.1946 VÚ 2227 Praha
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 891
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-28-motorisovany-1945-1946-t51013#398655Verze : 0
MOD
Pěší pluk 28 /motorisovaný/ [1945-1946]


Velitelství pluku vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 28 [1945]. Nacházelo se v Praze a podléhalo velitelství 1. pěší divise /motorisované/ [1945-1947].


Součástí pluku bylo:
velitelství pluku se štábem,
Pluk užíval od prosince 1945 krycí označení VÚ 2227.
Velitelství pluku bylo 1. března 1946 přejmenováno na velitelství Pěšího praporu 28 /motorisovaného/ [1946-1949].


Prameny:
VÚA Praha, fond 891
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-28-motorisovany-1945-1946-t51013#195175Verze : 0
MOD