Main Menu
User Menu

Pěší pluk 26 [1919-1920]

26th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 26
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 26
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk č. 26
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1920
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 26
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.08.1920-01.10.1920 Kautecký, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1919-1920-t120499#413437Verze : 1
MOD