Main Menu
User Menu

Pěší pluk 17 [1945-1947]

17th Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 17
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 17
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 39
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 39
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.06.1946 Bratislava /
DD.06.1946-DD.09.1946 Jihlava, kasárny /
DD.09.1946-01.10.1947 Bratislava /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 17
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/17
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/17
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/17

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4629
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-17-1945-1947-t115405#400795Verze : 2
MOD