Main Menu
User Menu

Pěší pluk 17 [1920-1938]

17th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 17
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 17
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
71. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1920-15.10.1935 18. pěší brigáda
15.10.1935-31.12.1937 20. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 15. divise
Dislokace:
Deployed:
10.09.1920-24.09.1938 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.09.1920-DD.05.1928 Mach, František (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.03.1923 Mach, František (Plukovník)
DD.03.1923-DD.01.1925 Hummel, Rudolf (Plukovník)
DD.01.1925-DD.10.1926 Pozdíšek, Valentin (Podplukovník)
DD.11.1926-DD.03.1927 Hošek, Rudolf (Podplukovník)
DD.03.1927-DD.05.1928 Pozdíšek, Valentin (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.10.1932 Pozdíšek, Valentin (Plukovník)
DD.10.1932-DD.02.1934 Kuneš, Václav (Plukovník)
DD.02.1934-DD.11.1934 Krojidlo, Josef (Podplukovník)
DD.11.1934-DD.11.1936 Skácel, Jindřich (Plukovník)
DD.11.1936-DD.08.1937 Halbhuber, Jaromír (Podplukovník)
DD.08.1937-DD.09.1938 Skácel, Jindřich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.09.1920-DD.09.1938 velitelství pěšího pluku
DD.09.1920-DD.09.1938 Pěší prapor I/17
DD.09.1920-DD.09.1938 Pěší prapor II/17
DD.09.1920-DD.09.1938 Pěší prapor III/17
DD.09.1920-DD.09.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 17
DD.10.1935-DD.09.1938 Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 17
DD.MM.192?-DD.09.1938 Hospodářská správa pěšího pluku 17
DD.MM.192?-DD.09.1938 Technická správa pěšího pluku 17
DD.MM.192?-DD.09.1938 Technická rota pěšího pluku 17
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-17-1920-1938-t72794#258083Verze : 0
MOD
Pěší pluk 17 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 10. září 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 71. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Trenčíně, podléhalo velitelství 18. pěší brigády [1920-1935], od května 1935 velitelství 20. pěší brigády [1935-1937] a od ledna 1938 velitelství 15. divise [1937-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-17-1920-1938-t72794#258081Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 17 [192-1938] (192 – září 1938),
Technická správa pěšího pluku 17 [192-1938] (192 – září 1938),


Pěší prapor I/17 [1920-1938] (září 1920 – září 1938),
Pěší prapor II/17 [1920-1938] (září 1920 – září 1938),
Pěší prapor III/17 [1920-1938] (září 1920 – září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 17 [1920-1938] (září 1920 – září 1938),


Technická rota pěšího pluku 17 [192-1938] (192 – září 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 17 [1935-1938] (říjen 1935 – září 1938),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-17-1920-1938-t72794#258082Verze : 0
MOD