Main Menu
User Menu

Pěší pluk 14 [1945-1945]

14th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 14
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 32
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/14
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/14
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/14
01.09.1945-01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 14

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_67.htm ,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-14-1945-1945-t117328#405042Verze : 1
MOD