Main Menu
User Menu

Pěší pluk 11 [1918-1921]

11th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 11
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk č. 11
Datum zániku:
Disbanded:
27.01.1921
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 11
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-01.01.1921 18. pěší brigáda
01.01.1921-27.01.1921 10. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
28.10.1918-12.11.1918 Leonhard, kasárny /
12.11.1918-DD.05.1919 Písek, kasárny /
DD.05.1919-DD.09.1919 Lučenec, kasárny /
DD.05.1919-27.01.1921 Písek, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.01.1919-DD.08.1919 Kendík, Otakar (Podplukovník)
DD.04.1920-DD.06.1920 Seits, Bruno (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1918-1921-t120447#413369Verze : 1
MOD
před rokem 1918
Založen r. 1629 v Kolobřehu v Pomořanech. Základ tvořilo 5 rot naverbovaných Albrechten z Valdštejna v r. 1621


doplňovací obvody
1649-1741 Okolí dolnoslezského Hlohovce
2 1/2 18. stol. východně od Mohuče
potom kouřimský okres (Kolín)
na sklonku 18. stol pomocný doplňovací okres Wieliczka, potom N. Sacz
od počátku 19. stol. do r. 1830 okres pražský a čáslavský
potom okres táborský, budějovický a jindřichohradecký
od r. 1845 sídlem doplňovacího okresního velitelství Písek


1918-1920
Po příměří se pluk soustředil 10. listopadu 1918 v Leonhardu u Brunnecku. 12. listopadu 1918 se pluk vrátil do Písku. Náhradní prapor z Ďuly v Uhrách přijel již 10. listopadu 1918.


Obsazení pohraniční oblasti v jižních Čechách
v 2. 1/2 listopadu je vyslán III./11. (kpt. Málek) do Vimperka a Volar
10. ledna 1919 odjíždí I. a II./11. do Plzně a odtud 24. ledna 1919 do Moravské Ostravy


Boje o Těšínsko
26. ledna 1919 v 17:35 přijíždí I./11.(kpt. Klimeš) na nádraží v Moravské Ostravě, odtud pokračuje do Karviné. Odtud pochoduje ihned do Stonavy v úseku mjr. Šidlíka - tam dorazil ve 24:00
27. ledna 1919 se prapor I./11. účastní všeobecného postupu na Těšín
28. ledna 1919 byly síly přeskupeny a I./11. je zařazen do střední skupiny pplk. Marschana do II. brigády plk. Hanáka.


Boje o Slovensko
Pěší pluk 11 pod velením pplk. Kendlíka se zúčastnil postupu jihozápadně od Lučence na Šalgótarján ve svazku II. brigády plk. Hanáka jako jižní proud. Postup byl zahájen dne 2. května. V září 1920 se pěší pluk 11 vrátil ze Slovenska do písku, aby se zde sloučil s 11. plukem ruských legií.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1918-1921-t120447#45692Verze : 2