Main Menu
User Menu

> Pěší divize [1914]

Infantry Division [1914] / Infanterie-Division [1914]

Struktura pěší divize [1914]


Pěší divize (Infanterie-Division)
- 1. pěší brigáda[/b] (1. Infanterie-Brigade)
-- 1. pěší pluk (1. Infanterie-Regiment)
- 1. pěší prapor (1. Infanterie-Bataillon)
- 2. pěší prapor (2. Infanterie-Bataillon)
- 3. pěší prapor (3. Infanterie-Bataillon)

-- 2. pěší pluk (2. Infanterie-Regiment)
- 4. pěší prapor (4. Infanterie-Bataillon)
- 5. pěší prapor (5. Infanterie-Bataillon)
- 6. pěší prapor (6. Infanterie-Bataillon)

- 2. pěší brigáda (2. Infanterie-Brigade)
-- 3. pěší pluk (3. Infanterie-Regiment)
- 7. pěší prapor (7. Infanterie-Bataillon)
- 8. pěší prapor (8. Infanterie-Bataillon)
- 9. pěší prapor (9. Infanterie-Bataillon)

-- 4. pěší pluk (4. Infanterie-Regiment)
- 10. pěší prapor (10. Infanterie-Bataillon)
- 11. pěší prapor (11. Infanterie-Bataillon)
- 12. pěší prapor (12. Infanterie-Bataillon)

- Dělostřelecká brigáda (Artillerie-Brigade)
-- 1. dělostřelecký pluk (1. Artillerie-Regiment)
- 1. dělostřelecký oddíl (1. Artillerie-Abteilung)
- 2. dělostřelecký oddíl (2. Artillerie-Abteilung)
-- 2. dělostřelecký pluk (2. Artillerie-Regiment)
- 3. dělostřelecký oddíl (3. Artillerie-Abteilung)
- 4. dělostřelecký oddíl (4. Artillerie-Abteilung)

- Jezdecký pluk (Kavallerie-Regiment)
-- 1. jezdecká eskadrona (1. Kavallerie-Eskadron)
-- 2. jezdecká eskadrona (2. Kavallerie-Eskadron)
-- 3. jezdecká eskadrona (3. Kavallerie-Eskadron)
-- 4. jezdecká eskadrona (4. Kavallerie-Eskadron)

- Divizní oddíl týlové stavby mostů (Division-Brückentrain-Abteilung)
- Ženijní rota (Pionier-Kompanie)


Pěší divize v roce 1914 se skládá ze 2 pěších brigád, vždy po 2 pěších regimentech, a tyto po 3 praporech, každý po 4 rotách. K tomu u některých pěších brigád ještě působil 1 prapor myslivců po 4 rotách.
Každý pěší prapor představoval cca. 1.000 mužů. Divize má celkem 12-13 praporů s 12000-13000 pěšáky.
Divizi přímo podřízené jsou dále technické oddíly (ženisté, spojaři, mostní kolony apod.) a divizní kavalérie (většinou 1 jezdecký pluk po 4 eskadronách).
Dělostřelectvo pěší divize představuje 1 dělostřeleckou brigádu po 2 plucích, tyto po 2 dělostřeleckých oddílech. Celkově tedy 4 dělostřelecké oddíly z nichž 1 byl vyzbrojen lehkými polními houfnicemi. Palebnou sílu dělostřelectva jedné pěší divize představuje 72 kanónů, z nichž 18 jsou lehké polní houfnice.

Zdroj:
www.deutsche-kriegsgeschichte.de


upravil: FiBe (2013-JAN-02
URL : https://www.valka.cz/Pesi-divize-1914-t85778#317186Verze : 0