Main Menu
User Menu
Reklama

Pěší četa polního četnictva [1939-1939]

Pluton pieszy żandarmerii/Military Police Foot Platoon

Pěší četa polního četnictva – Pluton pieszy żandarmerii – Military Police Foot Platoon


Vojskový oddíl služby polního četnictva válečného stavu byl nově zformován v době poplachové nebo všeobecné mobilizace. Četa byla zařazena do sestavy velitelství armády, pěší divize, zálohy Hlavního velitelství nebo velitele etapní a zápolní oblasti a byla výkonným orgánem přednosty služby polního četnictva, jemuž byla podřízena.


Mobilizace:
Za celkovou přípravu mobilizace jednotek uvedených v mobilizačních tabulkách oddílů byli odpovědni velitelé oddílů polního četnictva. Byli rovněž odpovědni za mobilizaci důstojníků a přidělování poddůstojníků z povolání a délesloužících poddůstojníků jako základu jednotek mobilizovaných ostatními mobilizačními tělesy.
Velitelé čet (jako ostatní mobilizační těleso) byli odpovědni za mobilizaci vojínů, koní a přepravních prostředků jednotek vepsaných do mobilizačních tabulek čet. Za materiální mobilizaci těchto mobilizovaných jednotek byli odpovědni velitelé administračního mobilizačního tělesa, ke kterému byla četa přidělena.


Tabulkové počty čety:
důstojníci – 1
poddůstojníci – 31
vojíni – 19
pistole – 1 ViS wz. 35
pušky Mauser wz. 98 - 48
koně – 12
trénový hipomobilní povoz – 1
motocykly - 1


Podle mobilizačního plánu "W2" měly být mobilizovány následující čety:Číslo čety Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Mobilizováno pro: Velitel čety Zdroj
1 Četa polního četnictva "Vilno" Vilno červená (24 hod.) 4. hulánský pluk 1. legionářská pěší divize podporučík (v záloze?) Felczyński 6 pl.wikipedia.org
2 Četa polního četnictva "Kielce" Kielce žlutá (30 hod.) 4. legionářský pěší pluk 2. legionářská pěší divize ? ?
3 Četa polního četnictva "Zamość" Zamość všeobecná - I. sled (4. den) 9. legionářský pěší pluk 3. legionářská pěší divize ? ?
4 Oddíl polního četnictva č. 8 Toruň modrá (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 8 4. pěší divize podporučík v záloze Herbert Wojciech Wruck pl.wikipedia.org
5 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 6 5. pěší divize podporučík v záloze Kazimierz Oster pl.wikipedia.org
6 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov žlutá (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 5 6. pěší divize podporučík v záloze Leon Czarkowski pl.wikipedia.org
7 Četa polního četnictva "Częstochowa" Częstochowa modrá (24 hod.) 27. pěší pluk 7. pěší divize poručík (v záloze?) Karski 6 pl.wikipedia.org
8 Četa polního četnictva "Modlin" Modlin modrá (24 hod.) 32. pěší pluk 8. pěší divize podporučík (v záloze?) Leon Schreiter 6 pl.wikipedia.org
9 Četa polního četnictva "Siedlce" Siedlce žlutá (30 hod.) 22. pěší pluk 9. pěší divize kapitán Zygmunt Pracki pl.wikipedia.org
10 Oddíl polního četnictva č. 4 Poznaň žlutá (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 4 10. pěší divize podporučík pěchoty v záloze (povolán do činné služby) mgr Hieronim Wielądek pl.wikipedia.org
11 Četa polního četnictva "Stanisławów" Stanislawów všeobecná - I. sled (4. den) 11. lehký dělostřelecký pluk 11. pěší divize kapitán Franciszek Ksawery Kugler pl.wikipedia.org
12 Četa polního četnictva "Tarnopol" Tarnopol zelená (24 hod.) 54. pěší pluk 12. pěší divize poručík Eugeniusz Zboromirski pl.wikipedia.org
13 Četa polního četnictva "Równe" Równe zelená (32 hod.) 21. hulánský pluk 13. pěší divize podporučík v záloze Tworek pl.wikipedia.org
14 Oddíl polního četnictva č. 7 Poznaň žlutá (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 7 14. pěší divize podporučík v záloze Antoni Bryniarski pl.wikipedia.org
15 Četa polního četnictva "Bydhošť" Bydhošť žlutá (24 hod.) 16. hulánský pluk 15. pěší divize kapitán Karol Gabriel Waguła pl.wikipedia.org
16 Četa polního četnictva "Grudziądz" Grudziądz modrá (24 hod.) 16. lehký dělostřelecký pluk 16. pěší divize ? pl.wikipedia.org
17 Četa polního četnictva "Hnězno" Hnězno žlutá (24 hod.) 60. pěší pluk 17. pěší divize kapitán Stanisław Fliszewski Głowacki, Ludwik.: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.
18 Četa polního četnictva "Łomża" Łomża modrá (24 hod.) 33. pěší pluk 18. pěší divize ? ?
19 Četa polního četnictva "Lida" Lida zelená (24 hod.) 77. pěší pluk 19. pěší divize poručík (v záloze?) Masłowski 6 pl.wikipedia.org
20 Četa polního četnictva "Baranowicze" Baranowicze zelená (28 hod.) 26. hulánský pluk 20. pěší divize podporučík v záloze Zygmunt Sutkowski Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1987
21 Četa polního četnictva "Bělsko" Bělsko žlutá (36 hod.) 3. pluk podhalanských střelců 21. horská pěší divize kapitán Zenon Kazimierz Wysocki pl.wikipedia.org
22 Oddíl polního četnictva č. 10 Přemysl zelená (36 hod.) Oddíl polního četnictva č. 10 22. horská pěší divize podporučík v záloze Stefan Bednarek pl.wikipedia.org
23 Četa polního četnictva "Katovice" Katovice žlutá (24 hod.) 73. pěší pluk 23. pěší divize poručík Karol Kaszycki pl.wikipedia.org
24 Četa polního četnictva "Jarosław" Jarosław všeobecná - I. sled (4. den) 3. legionářský pěší pluk 24. pěší divize podporučík pěchoty v záloze (povolán do činné služby) mgr Tadeusz Dziurzyński pl.wikipedia.org
25 Četa polního četnictva "Kalisz" Kalisz modrá (24 hod.) 25. lehký dělostřelecký pluk 25. pěší divize podporučík v záloze Zbigniew Kempiński Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
26 Četa polního četnictva "Skierniewice" Skierniewice černá (24 hod.) 18. pěší pluk 26. pěší divize poručík (v záloze?) Stanisław Kupczyński 6 pl.wikipedia.org
27 Četa polního četnictva "Kowel" Kowel zelená (24 hod.) 50. pěší pluk 27. pěší divize ? ?
28 Četa polního četnictva "Dęblin" Dęblin černá (24 hod.) 15. pěší pluk 28. pěší divize podporučík v záloze Stanisław Gorzechowski pl.wikipedia.org
29 Oddíl polního četnictva č. 3 Grodno žlutá (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 3 29. pěší divize podporučík jezdectva v záloze (povolán do činné služby) mgr Leonard Szczęsny Zdanowicz pl.wikipedia.org
30 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem červená (24 hod.) Oddíl polního četnictva č. 9 30. pěší divize kapitán Stanisław Miechurski pl.wikipedia.org
31 Četa polního četnictva "Vilno" Vilno červená (24 hod.) 4. hulánský pluk Opevněný prostor "Vilno"/35. pěší divize (záložní) kapitán Stanisław Franciszek Dziurzyński pl.wikipedia.org
32 Četa polního četnictva "Katovice" Katovice modrá (30 hod.) 73. pěší pluk Opevněný prostor "Slezsko" ? ?
44 Četa polního četnictva SOP "Grodno" Grodno žlutá (30 hod.) Prapor SOP "Orany" 33. pěší divize (záložní) kapitán Antoni Leon Wiśniewski pl.wikipedia.org
47 Četa polního četnictva SOP "Tarnopol" Tarnopol zelená (18 hod.) Prapor SOP "Czortków" ? ? ?
49 1 Četa polního četnictva SOP "Łachwa" 2 Łachwa ? ? ? ? ?
50 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (5. den) Oddíl polního četnictva č. 1 39. pěší divize (záložní) ? ?
52 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (5. den) Oddíl polního četnictva č. 1 41. pěší divize (záložní) ? ?
55 Oddíl polního četnictva č. 4 Lodž všeobecná - I. sled (5. den) Oddíl polního četnictva č. 4 44. pěší divize (záložní) poručík Antoni Bielawski pl.wikipedia.org
56 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 5 45. pěší divize (záložní) podporučík (v záloze?) Zygmunt Sławikowski 6 pl.wikipedia.org
66 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 5 55. pěší divize (záložní) ? ?
91 3 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem červená (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 9 ? ? ?
92 4 Četa polního četnictva "Siedlce" Siedlce žlutá (36 hod.) 22. pěší pluk ? ? ?
93 Četa polního četnictva "Pińsk" Pińsk ? 5 84. pěší pluk Intendance Samostatné operační skupiny "Polesí" kapitán Włodzimierz Jan Nawrocki pl.wikipedia.org
94 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem ? 5 Oddíl polního četnictva č. 9 Velitelství Samostatné operační skupiny "Polesí" kapitán Stanisław Miechurski pl.wikipedia.org
95 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem ? 5 Oddíl polního četnictva č. 9 Samostatná operační skupina "Polesí" poručík Marcin Gutka pl.wikipedia.org
101 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 1 Armáda "Prusy" ? ?
102 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 1 ? ? ?
103 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 1 ? ? ?
104 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 1 ? ? ?
105 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 1 39. pěší divize (záložní) podporučík (v záloze?) Malinowski 6 pl.wikipedia.org
106 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 1 ? ? ?
108 Oddíl polního četnictva č. 2 Lublin všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 2 ? podporučík (v záloze?) Jan Klajn 6 pl.wikipedia.org
109 Oddíl polního četnictva č. 2 Lublin všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 2 ? podporučík (v záloze?) Szczęsny Brańczyk 6 pl.wikipedia.org
110 Oddíl polního četnictva č. 2 Lublin všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 2 ? podporučík (v záloze?) Władysław Kujawiak 6 pl.wikipedia.org
111 Oddíl polního četnictva č. 2 Lublin všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 2 ? kapitán Henryk Nipowski pl.wikipedia.org
112 Četa polního četnictva "Kowel" Kowel všeobecná - I. sled (4. den) 50. pěší pluk ? ? ?
113 Četa polního četnictva "Równe" Równe zelená (42 hod.) 21. hulánský pluk ? kapitán Alojzy Sałaciński pl.wikipedia.org
114 Oddíl polního četnictva č. 3 Grodno žlutá (36 hod.) Oddíl polního četnictva č. 3 Samostatná operační skupina "Narev" ? ?
115 Oddíl polního četnictva č. 3 Grodno všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 3 Operační skupina "Grodno" poručík Mieczysław Karol Rój pl.wikipedia.org
116 Oddíl polního četnictva č. 3 Grodno všeobecná - I. sled (5. den) Oddíl polního četnictva č. 3 ? podporučík v záloze Zapander pl.wikipedia.org
117 Četa polního četnictva "Lida" Lida všeobecná - I. sled (4. den) 77. pěší pluk ? ? ?
118 Četa polního četnictva "Białystok" Białystok všeobecná - I. sled (4. den) 10. hulánský pluk ? ? ?
119 Oddíl polního četnictva č. 4 Lodž žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 4 Armáda "Lodž" poručík (v záloze?) Wenanty Skonecki 6 pl.wikipedia.org
120 Oddíl polního četnictva č. 4 Lodž všeobecná - I. sled (5. den) Oddíl polního četnictva č. 4 ? poručík Marian Siwiec pl.wikipedia.org
121 Četa polního četnictva "Skierniewice" Skierniewice černá (30 hod.) 18. pěší pluk Intervenční sbor podporučík (v záloze?) Adam Kaczmarek 6 pl.wikipedia.org
122 Četa polního četnictva "Częstochowa" Częstochowa všeobecná - I. sled (3. den) 27. pěší pluk ? ? ?
123 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 5 Armáda "Krakov" ? ?
124 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 5 ? podporučík v záloze Baran pl.wikipedia.org
125 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 5 ? ? ?
126 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 6 Operační skupina "Bělsko" poručík v záloze N. Czarnecki pl.wikipedia.org
127 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 6 ? poručík Józef Alfred Wrześniowski pl.wikipedia.org
128 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 6 ? podporučík (v záloze?) Jan Zawiejski 6 pl.wikipedia.org
129 Oddíl polního četnictva č. 7 Poznaň žlutá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 7 ? ? ?
130 Četa polního četnictva "Hnězno" Hnězno žlutá (36 hod.) 69. pěší pluk ? nadstrážmistr Kmieć (v zastoupení) pl.wikipedia.org
131 Oddíl polního četnictva č. 8 Toruň modrá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 8 Armáda "Pomořany" kapitán Rudolf Franciszek Petz pl.wikipedia.org
132 Oddíl polního četnictva č. 8 Toruň modrá (30 hod.) Oddíl polního četnictva č. 8 Armáda "Poznaň" poručík Władysław Wilhelm Wierzbicki pl.wikipedia.org
133 Oddíl polního četnictva č. 8 Toruň modrá (42 hod.) Oddíl polního četnictva č. 8 ? ? ?
134 Četa polního četnictva "Grudziądz" Grudziądz modrá (30 hod.) 16. lehký dělostřelecký pluk ? ? ?
135 Četa polního četnictva "Grudziądz" Grudziądz modrá (36 hod.) 16. lehký dělostřelecký pluk ? ? ?
136 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 9 ? podporučík (v záloze?) Wójcik 6 pl.wikipedia.org
137 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 9 Armáda "Modlin" poručík Michał Wolnik Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
138 Četa polního četnictva "Baranowicze" Baranowicze zelená (44 hod.) 26. hulánský pluk Operační skupina "Piotrków" ? ?
139 Četa polního četnictva "Pińsk" Pińsk zelená (36 hod.) 84. pěší pluk Etapní velitelství Armády "Modlin" podporučík (v záloze?) Leopold Serbałowicz 6 Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
140 Četa polního četnictva "Pińsk" Pińsk všeobecná - I. sled (4. den) 84. pěší pluk ? ? ?
141 Oddíl polního četnictva č. 10 Přemysl všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 10 Armáda "Karpaty" poručík Stanisław Józef Jazienicki pl.wikipedia.org
142 Oddíl polního četnictva č. 10 Přemysl všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 10 Operační skupina "Jaslo" podporučík pěchoty v záloze (povolán do činné služby) mgr Longin Stanisław Kaczor pl.wikipedia.orgPOZNÁMKA
Note:
1 - Název čety dle seznamu mobilizovaných jednotek v práci Rybki a Stepana - Pluton Pieszy Żandarmerii 38 DP (nr 49) 2 - Mobilizační tabulka mobilizačního tělesa není v práci Rybki a Stepana uvedena
3 - V mobilizační tabulce jako Zápolní četa polního četnictva "Brest", v seznamu mobilizovaných jednotek uvedena jako č. 91
4 - V mobilizační tabulce jako Zápolní četa polního četnictva "Siedlce", v seznamu mobilizovaných jednotek uvedena jako č. 92
5 - Četa byla utvořena začátkem dubna 1939 rozkazem velitele Sborové oblasti IX v Brestu nad Bugem jako "dočasná četa polního četnictva" z pomobilizačních zbytků mobilizačního tělesa a nebyla tedy součástí mobilizačního plánu "W2"
6 - Ve schematizmu z března 1939 není uveden.Zdroje:
pl.wikipedia.org


Literatura:
Ratajczyk, Grzegorz: Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2004
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Pesi-ceta-polniho-cetnictva-1939-1939-t124120#422874Verze : 0
MOD
Reklama