Main Menu
User Menu
Reklama

Perko, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Perko
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Perko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1905 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.08.1984 Banská Bystrica /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 5. taktickej skupiny "Ďumbier" (1944)
veliteľ 10. divízie (1945-1946,1946-1948)
veliteľ delostrelectva I. zboru (1950-1951)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Perko-Emil-t126639#429104Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Perko
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Perko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD:MM.1919-DD.MM.1923 Reálne gymnázium, Prešov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1925 Vojenská akademie, Hranice
DD.10.1925-DD.07.1926 Delostrelecká aplikačná škola, Olomouc / Plavecké Podhradie
DD.04.1935-DD.MM.1935 protilietadlový kurz pre dôstojníkov delostrelectva, Plavecké Podhradie
DD.02.1948-DD.07.1948 kurz vyšších veliteľov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1925 poručík
01.10.1929 nadporučík
01.04.1935 kapitán
01.07.1938 štábny kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
01.06.1945 plukovník
19.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
01.05.1951 záloha
DD.MM.1991 generálmajor in memoriam - rehabilitovaný
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1939-01.02.1940 Velitel : Dělostřelecký pluk 4
15.01.1940-01.01.1942 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
01.01.1942-DD.09.1942 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
26.10.1943-05.11.1943 Velitel : 1. pěší divise
DD.09.1943-DD.11.1943 Velitel : Dělostřelecký pluk 11
10.09.1944-DD.10.1944 Velitel : 5. taktická skupina
01.06.1945-20.04.1946 Velitel : 10. divise
14.09.1946-19.02.1947 Velitel : 10. divise
19.02.1947-01.08.1948 Velitel : 10. divise
01.08.1948-15.09.1950 Velitel : Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
DD.10.1950-01.01.1951 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru
01.01.1951-DD.04.1951 Velitel : Velitelství dělostřelectva 1. sboru

Ručně vyplněné položky:
15.08.1925-DD.MM.1925 Delostrelecký pluk 202
DD.07.1927-DD.10.1928 nižší dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.10.1928-DD.07.1929 1. dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.07.1929-DD.MM.1930 pobočník veliteľa náhradnej batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.MM.1930-DD.MM.1931 1. dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.10.1931-DD.MM.1933 II. pobočník veliteľa Delostreleckého pluku 202
DD.01.1933-DD.MM.1934 mobilizačný dôstojník Delostreleckého pluku 202
DD.11.1934-DD.03.1935 učiteľ poddôstojníckej školy
DD.05.1935-DD.08.1935 materiálny dôstojník delostreleckej strelnice 11. poľnej delostreleckej brigády
DD.MM.1935-DD.MM.1935 plynový dôstojník 1. batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.12.1935-DD.MM.1938 Delostrelecký oddiel 261
DD.01.1938-DD.05.1938 veliteľ 5. delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.05.1938-DD.MM.1938 1. dôstojník náhradného oddielu, Kežmarok
DD.12.1938-DD.03.1939 dôstojník brannej výchovy, Veliteľstvo Hlinkovej gardy v Kežmarku
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR veliteľ Delostreleckého pluku 202 / Delostreleckého pluku 4
DD.01.1940-DD.09.1942 veliteľ Delostreleckého pluku 1
DD.09.1942-DD.09.1943 veliteľ Štátnej slovenskej vojenskej reálky
DD.09.1943-DD.11.1943 veliteľ Delostreleckého pluku 11
DD.11.1943-DD.MM.RRRR veliteľ Štátnej slovenskej vojenskej reálky
10.09.1944-DD.MM.1944 veliteľ 5. taktickej skupiny "Ďumbier"
27.03.1945-DD.MM.1945 člen prijímacej komisie pre dôstojníkov a rotmajstrov, Hlavný štáb MNO
DD.06.1945-DD.04.1946 dočasný veliteľ 10. divízie
20.04.1946-13.09.1946 veliteľ jednotky "Zlato"
DD.MM.1946-01.08.1948 veliteľ 10. divízie
DD.08.1948-DD.MM.1950 veliteľ delostrelectva Vojenskej oblasti 4
DD.10.1950-DD.MM.1951 veliteľ delostrelectva I. zboru
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1941

Záslužný řád německé orlice 5. třída s meči
Order of Merit of German Eagle 5th Class with Swords
Verdienstorden vom Deutschen Adler 4. Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.1943

Řád koruny krále Zvonimíra 1. stupně s meči
The Order of the Crown of King Zvonimir 1st Class with Swords
Red krune kralja Zvonimira I. st. s mačevima
-

DD.MM.1943

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1944

Válečný vítězný kříž IV. třídy s meči
War Victory Cross 4th Class with Swords
Vojenný víťazný kríž IV. triedy s mečmi
-

DD.MM.1945

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Perko-Emil-t126639#490269Verze : 0
MOD