Perko, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Perko Perko
Jméno:
Given Name:
Emil Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Perko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam Major-General in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1905 Prešov / 03.07.1905 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.08.1984 Banská Bystrica / 27.08.1984 Banská Bystrica /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 5. taktickej skupiny "Ďumbier" (1944)
veliteľ 10. divízie (1945-1946,1946-1948)
veliteľ delostrelectva I. zboru (1950-1951)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Perko-Emil-t126639#429104 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Perko Perko
Jméno:
Given Name:
Emil Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Perko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD:MM.1919-DD.MM.1923 Reálne gymnázium, Prešov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1925 Vojenská akademie, Hranice
DD.10.1925-DD.07.1926 Delostrelecká aplikačná škola, Olomouc / Plavecké Podhradie
DD.04.1935-DD.MM.1935 protilietadlový kurz pre dôstojníkov delostrelectva, Plavecké Podhradie
DD.02.1948-DD.07.1948 kurz vyšších veliteľov, Praha
DD.MM.1923-DD.MM.1925 Vojenská akademie, Hranice
DD.10.1925-DD.07.1926 Delostrelecká aplikačná škola, Olomouc / Plavecké Podhradie
DD.04.1935-DD.MM.1935 protilietadlový kurz pre dôstojníkov delostrelectva, Plavecké Podhradie
DD.02.1948-DD.07.1948 kurz vyšších veliteľov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1925 poručík
01.10.1929 nadporučík
01.04.1935 kapitán
01.07.1938 štábny kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
01.06.1945 plukovník
19.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
01.05.1951 záloha
DD.MM.1991 generálmajor in memoriam - rehabilitovaný
15.08.1925 poručík
01.10.1929 nadporučík
01.04.1935 kapitán
01.07.1938 štábny kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
01.06.1945 plukovník
DD.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
01.05.1951 záloha
DD.MM.1991 rehabilitovaný in memoriam, generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
15.08.1925-DD.MM.1925 Delostrelecký pluk 202
DD.07.1927-DD.10.1928 nižší dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.10.1928-DD.07.1929 1. dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.07.1929-DD.MM.1930 pobočník veliteľa náhradnej batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.MM.1930-DD.MM.1931 1. dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.10.1931-DD.MM.1933 II. pobočník veliteľa Delostreleckého pluku 202
DD.01.1933-DD.MM.1934 mobilizačný dôstojník Delostreleckého pluku 202
DD.11.1934-DD.03.1935 učiteľ poddôstojníckej školy
DD.05.1935-DD.08.1935 materiálny dôstojník delostreleckej strelnice 11. poľnej delostreleckej brigády
DD.MM.1935-DD.MM.1935 plynový dôstojník 1. batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.12.1935-DD.MM.1938 Delostrelecký oddiel 261
DD.01.1938-DD.05.1938 veliteľ 5. delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.05.1938-DD.MM.1938 1. dôstojník náhradného oddielu, Kežmarok
DD.12.1938-DD.03.1939 dôstojník brannej výchovy, Veliteľstvo Hlinkovej gardy v Kežmarku
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR veliteľ Delostreleckého pluku 202 / Delostreleckého pluku 4
DD.01.1940-DD.09.1942 veliteľ Delostreleckého pluku 1
DD.09.1942-DD.09.1943 veliteľ Štátnej slovenskej vojenskej reálky
DD.09.1943-DD.11.1943 veliteľ Delostreleckého pluku 11
DD.11.1943-DD.MM.RRRR veliteľ Štátnej slovenskej vojenskej reálky
10.09.1944-DD.MM.1944 veliteľ 5. taktickej skupiny "Ďumbier"
27.03.1945-DD.MM.1945 člen prijímacej komisie pre dôstojníkov a rotmajstrov, Hlavný štáb MNO
DD.06.1945-DD.04.1946 dočasný veliteľ 10. divízie
20.04.1946-13.09.1946 veliteľ jednotky "Zlato"
DD.MM.1946-01.08.1948 veliteľ 10. divízie
DD.08.1948-DD.MM.1950 veliteľ delostrelectva Vojenskej oblasti 4
DD.10.1950-DD.MM.1951 veliteľ delostrelectva I. zboru
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Perko-Emil-t126639#490269 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více