Main Menu
User Menu

Pečírka, Jaromír

     
Příjmení:
Surname:
Pečírka
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Pečírka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.04.1864 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.03.1933 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pecirka-Jaromir-t110508#389297Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pečírka
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Pečírka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1875-DD.06.1883 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1883-DD.06.1885 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1886-DD.07.1888 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 korvetní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 fregatní lékař rakousko-uherské branné moci
01.09.1903 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1908 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 vrchní štábní lékař 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 generál lékař rakousko-uherské branné moci
DD.MM.1918 generál lékař
01.11.1919 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
16.12.1921 generál zdravotnictva IV. hodnostní třídy
01.02.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1885-DD.09.1886 jednoroční dobrovolník Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.10.1888-DD.07.1893 mladší lékař Námořní nemocnice, Pulja
DD.07.1893-DD.05.1895 mladší lékař Námořního doplňovacího velitelství, Zara
DD.05.1895-DD.10.1899 praporní lékař Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.10.1899-DD.04.1906 hlavní lékař Zeměbraneckého pěšího pluku č. 29, České Budějovice
DD.04.1906-DD.08.1912 hlavní lékař velitelství Zeměbranecké pěší divise č. 21, Praha
DD.08.1912-DD.05.1915 hlavní lékař Zeměbraneckého velitelství, Praha
DD.05.1915-DD.03.1916 velitel Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.03.1916-DD.03.1917 přednosta zdravotní služby velitelství XXIII. sboru, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.11.1918 zástupce přednosty zdravotního oddělení Ministerstva zeměbrany, Wien
DD.11.1918-DD.10.1919 přednosta Zdravotního odboru Ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1919-DD.01.1923 inspektor vojenských nemocnic Generálního inspektorátu vojska, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1894

Válečná medaile 1873
War Medal 1873
Kriegsmedaille 1873
-

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1913

Zlatý záslužný kříž s korunou
Golden Cross of Merit with Crown
Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Řád Františka Josefa komandér
Order of Franz Joseph Commander
Franz Joseph Orden Komturkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pecirka-Jaromir-t110508#389298Verze : 0
MOD