Main Menu
User Menu

Pavlík, Karel

Plukovník in memoriam Karel Pavlík


Citace - A report 5/2004 :
Kapitán Karel PAVLÍK (plukovník in memoriam)
velitel kulometné roty- jediné jednotky, která se bránila okupaci ČSR
* 19. 10. 1900 † 26. 1. 1943


Kapitán Karel Pavlík byl od roku 1921 důstojníkem čs. armády. V březnu 1939 se ocitl se svým 3. praporem 8. pěšího pluku „Slezského“ v Czajankově továrně v Místku. Shodou okolností byl 14. března večer odvolán velitel praporu podplukovník Štepina na posádkové velitelství. V okamžiku, kdyk továrně dorazila německá motorizovaná kolona, velel tedy jednotce kapitán Pavlík. Po neúspěšném německém pokusu obsadit vjezd do továrny kapitán Karel Pavlík vydal rozkaz k zorganizování obrany a sám v boji obsluhoval lehký kulomet.


V továrně se nacházelo zhruba tři sta vojáků. Většinou se však jednalo o nováčky, kteří byli na vojně teprve několik týdnů. Naštěstí ale v kasárnách sídlil i kurz polského jazyka, který absolvovali zkušení poddůstojníci. A tak útočící Němce zaskočil houževnatý odpor. Kapitán Pavlík dokonce pověřil poručíka Martínka, aby sestavil z dobrovolníků údernou skupinu. Jejím úkolem bylo napadnou Němcez boku. Tento průlom se však nezdařil. Vojáci se potom v továrně opevnili.


Odpor obránců ustal až po vyčerpání veškeré munice na rozkaz velitele pluku. Na české straně nebyli žádní mrtví, pouze dva vojáci byli lehce zranění. Údaje o ztrátách Němců se různí. Ty střízlivější hovoří o šesti padlých německých vojácích. Po odzbrojení měli být původně všichni obránci odvedeni do Příboru a odtud pak odtransportováni do zajateckého tábora. Velitel německé kolony ale nakonec rozhodl jinak. Důstojníci byli propuštěni domů a vojáci odvedeni zpět do kasáren. Když nepočítáme boje na Podkarpatské Rusi, představovala několikahodinová bitva u Czajankovy továrny v březnu roku 1939 jediný odpor naší armády.


Po obsazení republiky Karel Pavlík spolupracoval s Karlem Zbytkem, který zajišťoval spojení mezi protektorátema československým velvyslanectvím v Polsku. Podílel se rovněž na založení ostravské ilegální organizace „Za vlast“. Později, když byl přeložen do Prahy, navázal spojení s odbojáři z okruhu škpt. Václava Morávka a spolupracoval s organizací „Jindra“. Zúčastňoval se výprav za materiálem, který na naše území shazovala britská letadla. Při konspirativní schůzce 4. září 1942 byli přes ozbrojený odpor zatčen. Po mučení a neustále se opakujících výsleších byl v lednu 1943 popraven v Mauthausenu. Po válce obdržel in memoriam Čs. válečný kříž 1939.


Připravil: Vladimír MAREK
Foto: archiv

Převzato se souhlasem redakce časopisu A report
URL : https://www.valka.cz/Pavlik-Karel-t34107#124361Verze : 0
MOD