Main Menu
User Menu

Pavlíček, Ludvík

     
Příjmení:
Surname:
Pavlíček
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Pavlíček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zásobnictva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.07.1864 Náchod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pavlicek-Ludvik-t110510#389301Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pavlíček
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Pavlíček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.07.1884 Státní vyšší reálka, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1884-DD.11.1885 Škola jednoročních dobrovolníků zásobovací služby, Wien
DD.11.1906-DD.11.1907 Vojenský zásobovací kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1885 zásobovací akcessista rakousko-uherské branné moci
01.11.1890 zásobovací oficiál 3. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 zásobovací oficiál 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 zásobovací oficiál 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 zásobovací správce rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 vrchní zásobovací správce 2. třídy rakousko-uherské branné moci
28.01.1919 podplukovník zásobovacího sboru
01.07.1919 podplukovník zásobovacího sboru
01.11.1919 plukovník zásobnictva
16.12.1921 generál zásobnictva V. hodnostní třídy
01.12.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1884-DD.12.1884 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.12.1884-DD.11.1885 vojenské studium, Wien
DD.11.1885-DD.08.1888 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Wien
DD.08.1888-DD.08.1894 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Lwów
DD.08.1894-DD.03.1906 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Plzeň
DD.03.1906-DD.11.1906 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Praha
DD.11.1906-DD.11.1907 vojenské studium, Wien
DD.11.1907-DD.08.1908 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Praha
DD.08.1908-DD.05.1911 vojenský úředník Vojenské zásobárny, Banja Luka
DD.05.1911-DD.05.1913 zástupce přednosty Vojenské zásobárny, Plzeň
DD.05.1913-DD.07.1914 přednosta Vojenské zásobárny, Plzeň
DD.06.1914-DD.12.1914 přednosta Vojenské zásobárny, Praha
DD.12.1914-DD.02.1915 velitel skupiny polních pekáren 5. armády, balkánské válčiště
DD.02.1915-DD.08.1916 velitel polní zásobárny etapního velitelství 5. armády, balkánské a italské válčiště
DD.08.1916-DD.11.1918 přednosta Vojenské zásobárny, Terezín
DD.11.1918-DD.01.1919 mimo službu
DD.01.1919-DD.09.1920 velitel Vojenské zásobárny Praha
DD.09.1920-DD.01.1922 zástupce přednosty 24. oddělení /zásobovacího/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1922-DD.11.1922 přednosta Hospodářské správní komise ministerstva národní obrany, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pavlicek-Ludvik-t110510#389302Verze : 0
MOD