Main Menu
User Menu

Patrick, Urey Woodworth

     
Příjmení:
Surname:
Patrick
Jméno:
Given Name:
Urey Woodworth
Jméno v originále:
Original Name:
Patrick Urey Woodworth
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1946 Kentucky
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
řídící starší agent FBI
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Instruktor střelecké přípravy FBI, autor publikací na toto téma.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
clustrmaps.com
https://www.linkedin.com/in/urey-patrick-8b7a6685
URL : https://www.valka.cz/Patrick-Urey-Woodworth-t246582#681566Verze : 0
MOD
Urey W. Patrick je bývalý řídící zvláštní agent FBI, specialista na palné zbraně a jejich bojové použití.


Titul bakaláře politických věd zíáskal v letech 1964-1968 na univerzitě v Pricetownu.


Od června 1968 do června 1972 sloužil v hodnosti poručíka v U.S. Navy na velitelství 6. flotily USA (1968-1970) a velitelství námořních operací (1970-1972).


Poté vstoupil do FBI, kde sloužil v letech 1973-1980 jako vyšetřující agent (v letech 1975-76 si doplnil právní vzdělání), v letech 1980-1993 pak působil jako instruktor střelecké přípravy na akademii FBI v Quanticu. V letech 1993-1995 zastával v Quanticu pozici ředitele pro příjímací řízení. Podlední dva roky služby, než roku 1995 odešel po více než 23 letech práce pro FBI do výslužby, strávil opět v terénu jako vyšetřovatel.


Po odchodu z FBI až dosud pracuje jako soudní znalec v oboru palných zbraní a jejich bojového použití.


Je spoluautorem knihy In Defense of Self & Others... Issues, Facts & Fallacies - The Realities of Law Enforcement's Use of Deadly Force (Na obranu sebe a druhých... Problémy, fakta a omyly: Realita použití smrtící síly ze strany donucovacích orgánů).


Zdroje:
https://www.linkedin.com/in/urey-patrick-8b7a6685
www.gettextbooks.com

URL : https://www.valka.cz/Patrick-Urey-Woodworth-t246582#681580Verze : 0
MOD