Main Menu
User Menu
Reklama

Pátranie po vojenskej minulosti

Dobrý deň vážení,
pátram po vojenskej minulosti svojho deda z I. svetovej vojny.
Píšem trocha obšírne, ale chcel by som vás poprosiť o komentáre, korekciu alebo akékoľvek doplnenie informácií.


Môj dedo, Jiří Švábík sa narodil v r. 1895 v Archebove, okres Kyjov, ČR. Bol vyučený murár.
Podľa informácie z portálu velkavalka.info mohol byť odvedený v priebehu roku 1915.


Podľa toho čo rozprával, bol počas I. sv. vojny príslušníkom rakúsko-uhorskej armády - zákopníkom - pionierom.
Po zohľadnení miesta odvodu a jeho profesie mohol byť príslušníkom:
A.) 2. ženijného práporu (k. u. k. Pionierbataillon Nr. 2), ktorý bol nasadený na začiatku vojny na ruskom fronte a na konci vojny na talianskom fronte.
Podľa knihy zomrelých 2. ženijného práporu (stránka www.schuetzenkorps-traun.at) bola v zostave práporu veľká časť Moravanov z okolia Kyjova.
alebo
B.) 2. zákopníckeho práporu (k. u. k. Sappeurbataillon Nr. 2)
Pri tomto útvare neviem zistiť jeho bojové nasadenie.


Podľa ďalšej informácie z portálu velkavalka.info „naprostá většina mužů sloužila v pěších plucích“. Ak vylúčim príslušnosť deda v delostreleckých, jazdeckých a iných, nie peších útvaroch, mohol byť príslušníkom niektorého z nasledovných peších útvarov (podľa informácií z portálu velkavalka.info):


C.) 3. peší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 3), ktorý na začiatku vojny bol na ruskom fronte a na konci vojny bol na talianskom fronte


D.) 25. zemebranecký peší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 25), ktorý na začiatku vojny bol na ruskom fronte a na konci vojny bol na talianskom fronte


E.) 25. domobranecký peší pluk (k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 25), ktorý na začiatku vojny bol na ruskom fronte, a na konci vojny bol na francúzskom fronte


F.) 17. prápor poľných strelcov (k. u. k. Feldjägerbataillon Nr. 17), ktorý na začiatku vojny bol na ruskom fronte a na konci vojny bol na francúzskom fronte


G.) 25. prápor poľných strelcov (k. u. k. Feldjägerbataillon Nr. 25), ktorý na začiatku vojny bol na ruskom fronte a na konci vojny bol na francúzskom fronte.


Nepamätám sa, že by dedo hovoril, že bol na francúzskom fronte, takže skúsim vylúčiť útvary:
E.) 25. domobranecký peší pluk
F.) 17. prápor poľných strelcov
G.) 25. prápor poľných strelcov


Ďalej, podľa toho čo rozprával, na konci vojny bol dedo so svojou jednotkou obkľúčený v močaristom teréne, niekde v Taliansku (na rieke Piave?), takže je pravdepodobná jeho príslušnosť v útvaroch:
A.) 2. ženijný prápor,
C.) 3. peší pluk,
D.) 25. zemebranecký peší pluk


Je zaujímavé, skoro všetky uvedené útvary boli nasadené najprv na ruskom fronte, ale nepamätám sa, že by dedo spomínal že bol na ruskom fronte - ale to asi nebude smerodajné.
Po skončení vojny v rokoch 1918 - 1919 sa dedo ako príslušník československých légii alebo československej armády zúčastnil obsadzovania Slovenska a bojov proti vojskám Maďarskej Republiky Rád na Slovensku.
V roku 1926 sa so svojou rodinou presťahoval na Slovensko, do Bratislavy, kde žil do svojej smrti. (zomrel v roku 1973)
Vo Vojenskom ústrednom archíve v Prahe mi nevedia pomôcť – osobné spisy vojakov ročníkov 1887 – 1910 boli skartované v 70. -80. rokoch.


Okrem potvrdenia alebo vyvrátenia mojich predchádzajúcich úvah, by som vás chcel požiadať o odpovede na niekoľko otázok.


1.) Ak je pravdepodobné, že dedo bol príslušník niektorého z útvarov A., C. alebo D., v zostave ktorej armády alebo divízie bol nasadený na talianskom fronte?


2.) Útvary porazenej rakúsko-uhorskej armády po 11.11.1918
a.) sa vrátili kompletné do svojich pôvodných – predvojnových dislokácií / kasární – v tomto prípade už aj na územie novovzniknutej Československej republiky a tam boli rozpustené?
alebo
b.) boli vzaté do zajatia (v Taliansku) a potom rozpustené?
alebo
c.) boli na mieste porážky / skončenia vojny rozpustené ?


3.) Mohol byť dedo ako príslušník porazenej rakúsko-uhorskej armády po 11.11.1918
a.) naverbovaný do československých légií už v Taliansku
alebo
b.) naverbovaný do československého vojska po návrate na územie novovzniknutého Československa?


4.) Je pravdepodobné, že dedo ako príslušník niektorého z útvarov A., C. alebo D. bol nasadený aj na ruskom fronte?, ak áno kedy asi sa jeho útvar presunul na taliansky front?


Vopred ďakujem za akúkoľvek odpoveď alebo informáciu.


S pozdravom
Vladimír
URL : https://www.valka.cz/Patranie-po-vojenskej-minulosti-t251151#691597Verze : 0
Reklama