Main Menu
User Menu

Patočka, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Patočka
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Patočka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.04.1870 Chrást /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
Other Notable Facts:
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Patocka-Emil-t110512#389305Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Patočka
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Patočka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.07.1888 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.10.1888-DD.01.1891 Státní universita, právnická fakulta, Wien
DD.10.1905-DD.03.1908 Státní universita, právnická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1903 adjunkt námořní komisař 3. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1898 adjunkt námořní komisař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 adjunkt námořní komisař 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 námořní vrchní komisař 3. třídy rakousko-uherské branné moci
01.08.1918 námořní vrchní komisař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
05.11.1918 podplukovník intendantstva
16.12.1921 plukovník intendantstva
31.12.1924 generál intendantstva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál intendantstva
15.04.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-16.12.1921 Velitel : 29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/
16.12.1921-09.03.1922 Velitel : 29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/
09.03.1922-31.12.1924 Velitel : 39. oddělení /zaopatřovací/
31.12.1924-01.01.1927 Velitel : 39. oddělení /zaopatřovací/
01.01.1927-DD.04.1928 Velitel : V./1. oddělení /intendanční/

Ručně vyplněné položky:
DD.02.1891-DD.10.1891 jednoroční dobrovolník Námořního arsenalu, Pulja
DD.10.1891-DD.10.1905 proviantní důstojník Námořního arsenalu, Pulja
DD.10.1905-DD.03.1908 civilní studium, Wien
DD.03.1908-DD.05.1918 přednosta proviantní skupiny Námořního arsenalu, Pulja
DD.05.1918-DD.11.1918 přednosta oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.11.1918-DD.10.1919 intendant Likvidační skupiny ministerstva národní obrany, Wien
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Patocka-Emil-t110512#389306Verze : 0
MOD