Patch, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Patch Patch
Jméno:
Given Name:
Alexander Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander McCarrell "Sandy" Patch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál in memoriam General posthumously
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1889 Fort Huachuca, Arizona
23.11.1889 Fort Huachuca, Arizona
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.11.1945 San Antonio (Fort Sam Houston)
21.11.1945 San Antonio (Fort Sam Houston)
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, divize Americal
velitel, XIV. sbor
velitel, 7. armáda
Commander, Americal Division
Commander, XIV Corps
Commander, Seventh Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zemřel na zápal plic - died of pneumonia
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Patch
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Patch-Alexander-t127403#431025 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Patch Patch
Jméno:
Given Name:
Alexander Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander McCarrell "Sandy" Patch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1908-DD.MM.1909 Lehigh University
DD.MM.1908-DD.MM.1909 Lehigh University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.03.1909-12.06.1913 Vojenská akademie Spojených států
DD.MM.1922-DD.MM.1922 Kurz polních důstojníků, Pěchotní škola Armády Spojených států
DD.MM.1924-DD.MM.1924 Škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států
DD.MM.1931-DD.MM.1932 Vysoká škola válečná Armády Spojených států
01.03.1909-12.06.1913 United States Military Academy
DD.MM.1922-DD.MM.1922 Field Officer's Course, United States Army Infantry School
DD.MM.1924-DD.MM.1924 United States Army Command and General Staff School
DD.MM.1931-DD.MM.1932 United States Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.06.1916 poručík
01.07.1916 nadporučík
15.05.1917 kapitán
05.01.1918 major
31.10.1918 podplukovník
15.03.1920 kapitán (navrácen k předválečné hodnosti)
01.07.1920 major
01.08.1935 podplukovník
26.06.1941 plukovník
04.08.1941 brigádní generál
10.03.1942 generálmajor
07.08.1944 generálporučík
19.07.1954 generál in memoriam
12.06.1916 Second Lieutenant
01.07.1916 First Lieutenant
15.05.1917 Captain
05.01.1918 Major
31.10.1918 Lieutenant Colonel
15.03.1920 Captain (reverted to pre-war rank)
01.07.1920 Major
01.08.1935 Lieutenant Colonel
26.06.1941 Colonel
04.08.1941 Brigadier General
10.03.1942 Major General
07.08.1944 Lieutenant General
19.07.1954 General posthumously
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Patch
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Patch-Alexander-t127403#552359 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více