Main Menu
User Menu

Pasové, vízové a cizinecké oddělení [1948-1950]

Passport, Visa and Foreigners Department

     
Název:
Name:
Pasové, vízové a cizinecké oddělení
Originální název:
Original Name:
Pasové, vízové a cizinecké oddělení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-23.05.1950 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-23.05.1950 Brož, Jaroslav
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Sektor BAp
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Pasove-vizove-a-cizinecke-oddeleni-1948-1950-t89717#335124Verze : 1
MOD
Organizační struktura
Samostatný sektor BAp měl v působnosti pasové, vízové a cizinické záležitosti. Tvořila ho dvě oddělení. Vedoucím sektoru byl dr. Jaroslav Brož.
1. oddělení mělo v gesci pasové záležitosti a malý pohraniční styk. Funkce vedoucího oddělení nebyla obsazena.
2. oddělení mělo v gesci cizinecké a vízové záležitosti a ilegální přechody státních hranic. Funkce vedoucího oddělení nebyla obsazena.
URL : https://www.valka.cz/Pasove-vizove-a-cizinecke-oddeleni-1948-1950-t89717#335220Verze : 2
MOD