Paškan, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Paškan Paškan
Jméno:
Given Name:
Ján Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Paškan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr. MD
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1907 Ochtiná /
27.01.1907 Ochtiná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.1989 Bratislava / 01.09.1989 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca prednostu zdravotnej správy, 1. československá armáda (1944)
náčelník zdravotníckeho oddelenia 2. vojenského okruhu (1951-1955)
veliteľ vojenskej nemocnice v Bratislave (1955-1968)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
pracovník vo výslužbe, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava (1974-1982)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.cervenebaretycsr.cz
URL : https://www.valka.cz/Paskan-Jan-t126636#429099 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Paškan Paškan
Jméno:
Given Name:
Ján Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Paškan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1917-DD.MM.1925 gymnázium, Rožňava
DD.MM.RRRR-DD.MM.1932 Lekárska fakulta Karlovej Univerzity, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Škola na dôstojníkov zdravotníctva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.05.1939 major
05.02.1943 podplukovník
12.07.1945 plukovník
19.02.1947 generál zdravotníctva1)
04.11.1949 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
DD.03.1974 výslužba
17.05.1939 Major
05.02.1943 Lieutenant Colonel
12.07.1945 Colonel
19.02.1947 General of the Medical Service1)
04.11.1949 Brigade General
12.06.1953 Major-General
DD.03.1974 Retire
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.06.1936-DD.MM.RRRR zborová nemocnica, Užhorod
17.03.RRRR-DD.MM.RRRR posádkový lekár, Spišská Nová Ves
DD.05.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta zdravotnej služby, 3. divízia
DD.06.1941-DD.10.1941 prednosta zdravotnej služby veliteľstva Zaisťovacej divízie
DD.MM.1942-DD.MM.1944 prednosta zdravotnej správy, MNO
DD.05.1944-DD.MM.1944 veliteľ Vojenskej nemocnice v Ružomberku
28.08.1944-DD.MM.1944 zástupca prednostu zdravotnej správy, 1. československá armáda
10.03.1945-DD.MM.1945 veliteľ odsunovej nemocnice 1. čs. armádneho zboru vo Vyšných Hágoch
DD.06.1945-DD.10.1948 prednosta zdravotníckej služby Vojenskej oblasti 4
DD.10.1948-DD.03.1949 zástupca náčelníka zdravotnej správy MNO
DD.03.1949-20.10.1950 prednosta zdravotníckej služby Vojenskej oblasti 4
DD.10.1950-DD.11.1951 veliteľ Školy pre dôstojníkov zdravotníctva v zálohe, Ružomberok
DD.11.1951-DD.09.1955 náčelník zdravotníckeho oddelenia 2. vojenského okruhu
28.09.1955-DD.02.1968 veliteľ vojenskej nemocnice v Bratislave
DD.02.1968-DD.03.1974 vedúci Katedry vojnového zdravotníctva, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
DD.MM.1974-DD.MM.1982 pracovník vo výslužbe, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
DD.MM.1998-DD.MM.2009 po generálovi Paškanovi udelený čestný názov Nemocnice Ministerstva obrany v Bratislave

1) s účinnosťou od 01.10.1946
DD.MM.1998-DD.MM.2009 after the general name of the Hospital of the Ministry of Defense after General Paškan in Bratislava

1) with effect from 01.10.1946
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.cervenebaretycsr.cz
URL : https://www.valka.cz/Paskan-Jan-t126636#489960 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více