Pashley, Eric Clowes

     
Příjmení:
Surname:
Pashley Pashley
Jméno:
Given Name:
Eric Clowes Eric Clowes
Jméno v originále:
Original Name:
Eric Clowes Pashley
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.07.1892 Yarmouth, Hampshire /
25.07.1892 Yarmouth, Hampshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.03.1917 /
17.03.1917 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 8 sestřely [8 sražených do neřízeného pádu (5 sám, 3 sdílel)]
- zahynul při cvičném letu
- english flying ace of WW1 with 8 claims [8 driven out of control (5 solo, 3 shared)]
- died in a training flight
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Pashley-Eric-Clowes-t237266#655837 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pashley Pashley
Jméno:
Given Name:
Eric Clowes Eric Clowes
Jméno v originále:
Original Name:
Eric Clowes Pashley
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.04.1916 poručík (na zk.)
29.04.1916 2nd Lieutenant (on prob.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-17.03.1917 24. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-17.03.1917 No. 24 Squadron RFC (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Pashley-Eric-Clowes-t237266#655838 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více