Main Menu
User Menu
Reklama

Partyzánská akce v Prlově

Diskuse
Akce v Prlově na zatáčce


V archivních dokumentech bylo i několik stran vzpomínek partyzánů na bojové akce a na partyzánský život jako takový. Bylo tam popsáno několik akcí v Prlově a okolí, asi největší bojovou akcí v katastru obce Prlova byl přepad německé automobilové kolony, při cestě ze Vsetína do Vizovic přes Valašskou Polanku. Tento zápis byl pořízen 17.6.1946, to znamená, že se jedná nejspíš o pokus napsat paměti, nebo shrnout odbojovou činnost jedince nebo skupiny lidí po II. světové válce. Jak již jsem popisoval v minulých článcích, bylo v Prlově 27 bojovníků odbojové skupiny J.Žižky, kteří jsou v archivech. Tedy na malou obec s 690 obyvateli celkem dost a to nemluvím o podporovatelích a pomocnících. Mezi ně se dá zařadit celá vesnice, protože za celé trvání tohoto světového konfliktu nevzešlo ani jedno udání ze strany prlovských občanů za protiněmeckou činnost někoho místního. Vždy šlo o hlášení starosty a ten měl souhlas partyzánů, neboť by bylo krajně nezodpovědné neplnit příkazy Němců a upozorňovat na sebe, respektive na obec pozornost. Tato taktika se uplatňovala následovně. Přišel si menší oddíl například sedmi partyzánů pro prase k nějakému domkáři. Dali mu potvrzení s tím, že mu bude zabavené prase zaplaceno po osvobození, ale existují i případy, kdy zaplatili hotově, ale to bylo v menší míře. Potom partyzáni i s masem, které zabili na místě a zpracovali u dotyčného domkáře, vyrazili ke starostovi a řekli mu aby to šel nahlásit i s tím majitelem prasete, že k nim přišli partyzáni a násilím si vzali prase. Hlášení se podávala na četnické stanici ve Vizovicích nebo u německé posádky ve Val.Polance nebo Horním Lidči, kde sídlilo i Gestapo. Následovalo vyšetřování přímo v obci a následné zatýkání vytypovaných občanů. Pokud jim však nic nedokázali, po drastickém bití většinou zajaté propustili. Několikrát se stalo, že zajistili partyzána, který se shodou okolností zdržoval doma, ale až do vypálení obce nikomu nic nedokázali a nikoho v okolí nezabili. To jsem ale odbočil od příběhu, který chci převyprávět. Jedná se o přepad automobilové kolony neznámé německé jednotky, mířící od Valašské Polanky do Vizovic.
Není známo přesné datum této akce, jen lze odvodit, že to bylo někdy na konci roku 1944 nebo začátkem posledního roku války, protože byl sníh a několik dnů před plánovaným přepadem, hledali partyzáni ztracený diskový zásobník do PPŠ-41, který kdyby našli Němci, měli by důkaz o přítomnosti partyzánů v této oblasti. Tato příhoda je zmíněna i v knize Romana Cílka Den kdy udeřilo zlo, která celou historii odboje v této oblasti Prlova a okolí včetně vypálení, detailně popisuje.
Přepad měl být uskutečněn po setmění, mezi pátou a šestou hodinou, kdy měla projíždět zmíněná německá vojenská kolona. Rozvědka pracovala dobře, přijeli na čas.Akce se účastnilo kolem dvaceti mužů s Prlovské skupiny. Dle domluvy a rozkazů měl kulometčík Tomáš Polčák-Vizovský zlikvidovat první automobil a znehybnit jej a současně měl být zneškodněn i poslední náklaďák. Začala střelba na rozdíl od minulé akce se daří první auto zneškodnit. Jedná se o KWH, jenž začíná hořet. Vozy se zastavují a seskakují z nich vojáci, kteří ihned zalehávají a opětují palbu. V koloně je celkem pět nákladních vozidel a dvě osobní z nichž jedno bylo výše zmíněné KWH a druhé bylo obyčejné osobní auto, jaké používalo Gestapo. Partyzáni, kteří měli výhodnou pozici v prudkém svahu nad silnicí a měli kolonu jako na dlani za patnáct minut boje donutili protivníky vzdát se. Traduje se, že jeden náklaďák byl zničen pancéřovou pěstí, ale v tomto dokumentu se tato verze nenachází. Pancéřové pěsti ovšem vezla tato kolona a odbojáři se jich zmocnili a ukryli v Prlově v čísle 98. Při přestřelce nebyl nikdo zabit. Došlo ke zranění tří německých vojáků, příslušníků SS neznámého oddílu, ale pravděpodobně to byli příslušníci ZbV.31 z Vizovic, kteří v této oblasti nejčastěji zasahovali. U partyzánů došlo k jednomu průstřelu paže, ale autor textu z něhož čerpám neuvádí jméno. Němců bylo na takovou kolonu poměrně málo a to kolem čtyřiceti, protože se podařilo ukořistit 36 pušek a samopalů a neznámý počet pistolí. Samozřejmě, že nechyběla ani spousta munice, kterou zřejmě tato transportní autokolona převážela, včetně již zmiňovaných pancéřových pěstí.
Partyzánská skupina z Prlova byla ozbrojena většinou kořistními německými puškami,samopaly a lehkými kulomety a to K-98,MP-40, MG-34 a 42 a také čs.l.kulomet ZB-24, měli také maďarské krátké karabiny 43 M, která používala standartní německou armádní munici.
Tak to je další malý střípek odbojových příhod z Valašska, kterých je jistě daleko více.
URL : https://www.valka.cz/Partyzanska-akce-v-Prlove-t142960#462041Verze : 0
Reklama