Main Menu
User Menu

Paralely října 1938 a srpna 1968

1938 vs. 1968

Diskuse
Vážení kolegové,
následující příspěvky jsem si dovolil přesunout z části Zbraně a vybavení do Offtopic.


Moderátor Jiří Tintěra
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506489Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506489Version : 0
MOD
"Bratrskou pomocí" to nazývali leda tak sami Rusové, ale oficiálně se to tak pojmenovalo až v době normalizace, tedy koncem roku 1969 a později. Do té doby se tento pojem nepoužíval ani v oficiálních sdělovacích prostředcích.
K nacistické okupaci ČSR došlo až v roce 1939, nikoli v roce 1938.
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506411Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506411Version : 0
Obsadenie Sudet v roku 1938 sa potom nazýva ako?
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506412Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506412Version : 0
MOD
K obsazení Čs. pohraničí(Sudet) došlo na základě souhlasu našich tehdejších spojenců (Anglie, Francie), kteří se na tom dohodli s Německem a Itálií ve dnech 29.-30.9.1930. Sepsali o tom smlouvu (tzv.Mnichovskou dohodu) a zástupci ČSR, pak byli po té seznámeni s výsledkem jednání a vyzváni, aby se podrobili. To také celkem bez odporu udělali.
Na základě mnichovské dohody pak čs. strana musela Sudety vyklidit do 10.10.1938. Tedy ať se nám to líbí, nebo nelíbí, v roce 1938 šlo v podstatě o dobrovolné přenechání částí našeho území jinému státu.
K okupaci zbytku našeho (českého) území pak došlo ve dnech 15.-16.3.1939 silami německého Wehrmachtu. Jednotky čs.armády, až na výjimky, žádný odpor nekladly.
Domnívám se tedy, že k německé okupaci našeho území došlo až v ranních hodinách 15.3.1939. To co se stalo v roce 1938 tomu sice hodně napomohlo, ale o okupaci se v žádném případě nejednalo.
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506414Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506414Version : 0
Oprava předchozího příspěvku : Mnichovská dohoda byla samozřejmě uzavřena ve dne 29.-30.9.1938, nikoli 1930, to je překlep a omlouvám se.
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506415Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506415Version : 0
ano, byla sepsána nerovnoprávná smlouva, tj. my jsme se dohodli a vy to budete akceptovat, jinak bude případný ozbrojený konflikt vaší vinou (krom jiného, byl to jeden z případů selhání Společenství národů)
není pravda že by čs musela pohraničí vyklidit, akceptovat tuto smlouvu nemusela a ani oficiálně přijata nebyla, to by musel tehdejší parlament změnou ústavy či jinými zákonnými normami, ne že někdo rozhodl a podepsal to, a pak ještě utek


zrazeni spojenci jsme byli i nebyli
- byli z hlediska Společenství národů (dohoda odporovala jak duchu této organizace, tak porušovala její písemné znění ratifikované jejími členy)
- nebyli, protože ze čtyř dohodnutých států s námi měla jen Francie spojenecký svazekale z hlediska obyvatelstva daného státu (ČSR), a i z hlediska našeho a mezinárodního práva to byla jen prostě okupace, tj. dočasná (do roku 1945) ztráta území
to že dané území bylo vydáno dobrovolně nic nemění (abych to, možná silně, parafrázoval: když ředitel banky vydá bankovnímu lupiči peníze, činí tak nezákonně, protože ty peníze nejsou jeho a nemá na to právo)
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506416Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506416Version : 0
MOD
Sme síce off topic, ale:


Citace - problem :


Domnívám se tedy, že k německé okupaci našeho území došlo až v ranních hodinách 15.3.1939. To co se stalo v roce 1938 tomu sice hodně napomohlo, ale o okupaci se v žádném případě nejednalo.Sorry, ale aký je rozdiel medzi obsadením Sudet, ku ktorému došlo "dobrovoľne" a obsadením zvyšku Čiech a Moravy? Nebol náhodou vtedajší prezident v Berlíne a na rokovaniach s Hitlerom NEPODPÍSAL dokument (neriešim či dobrovoľne, alebo pod nátlakom), na základe ktorého formálne vstúpili nemecké jednotky na Moravu a do Čiech?


Citujem:


Citace :

PROHLÁŠENÍ NĚMECKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDY
Berlín 15. března 1939
Vůdce a říšský kancléř v přítomnosti říšského ministra zahraničí von Ribbentropa přijal dnes v Berlíně československého presidenta dr. Háchu a československého ministra zahraničí dr. Chvalkovského na jejich přání. Na schůzce byla zcela otevřeně projednána velmi vážná situace, která nastala na území dosavadního československého státu v důsledku událostí posledních týdnů.
Obě strany souhlasně vyjádřily přesvědčení, že cílem všeho jejich úsilí musí být zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy: Československý president prohlásil, že ve prospěch této věci a pro dosažení konečného usmíření klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše.
Vůdce přijal toto prohlášení a vyjádřil své rozhodnutí, že bere český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj, odpovídající jeho svébytnosti.
Československý president dr. Hácha a československý ministr zahraničních věcí dr. Chvalkovský vzali na vědomí požadavky, jež jsou stanoveny z německé strany pro provedení zahájených vojenských akcí. Jménem své vlády ujistili, že ihned budou učiněna všechna opatření, jež jsou nutná, aby tyto požadavky byly splněny.
Říšská vláda žádá:
1. aby ozbrojená moc a policejní oddíly zůstaly v kasárnách a složily zbraně;
2. aby byl vydán zákaz odletu pro všechna vojenská, dopravní a soukromá letadla a aby vojenská letadla se odklidila na mírová letiště;
3. aby veškerá protiletadlová děla a protiletadlové kulomety byly staženy z palebných postavení a odklizeny do kasáren;
4. aby se na letištích a jejich zařízeních neprováděly žádné změny;
5. aby se nijak nepřerušoval chod veřejného života, naopak aby byla zajištěna další práce všech úřadů, zejména železnice a pošty, které musí zůstat k dispozici vlastníku výkonné moci, který přichází;
6. aby nenastaly žádné poruchy hospodářského života a zvláště aby dále pracovaly banky, obchod a průmysl;
7. aby při výměně názorů na veřejnosti, ať v tisku, divadle, rozhlase nebo při jiných veřejných příležitostech bylo dbáno úplné zdrželivosti.
Oddíly, které se postaví na odpor, budou ihned napadeny a zničeny. Vojenská letadla, která opustí svá letiště, budou napadena a sestřelena. Letiště, která připravují obranná opatření, budou napadena bombami.
Československý státní president dr. Hácha a československý ministr zahraničních věcí dr. Chvalkovský vzali na vědomí požadavky uvedené v přiloženém záznamu, které jsou položeny z německé strany k provedení zahájené vojenské akce. Jménem vlády zaručili, že ihned vydají všechna nařízení, která jsou nutná, aby zajistila splnění těchto požadavků.
Zdroj: Mnichov v dokumentech I, Praha 1958, s. 283-285P.S.: + zákon 75/19396 Sb - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava.Osobne nevidím rozdiel medzi udalosťami v októbri a novembri 1938 (Sudety, južné pohraničie Slovenska a Podkarpatskej Rusi a územia obsadené Poľskom), marca 1939 (vstup nemeckých vojsk na územei Čiech, Moravy a časť územia Slovenska + obsadenie zvyšku Podkarpatskej Rusi Maďarskom) a augusta 1968.... Všetky 3 udalosti boli vykonané na základe určitých dokumentov (Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž, vyhlásenie nezávislosti Slovenského štátu a vyššie uvedené prehlásenie a tiež tzv. pozývací dopis z roku 1968) a s "formálnym" súhlasom aspoň časti vtedajších vládnych kruhov. Takže buď považujeme všetky tieto udalosti za okupáciu, alebo nie - na môj vkus majú príliš veľa spoločných bodov.
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506423Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506423Version : 0
MOD
uprimne si myslim, ze toto je ciste vec nazoru a na rozdil od ICEho krasnych kreseb tato diskuse toto tema nijak neobohati, proto bych ji s dovolenim zastavil.
URL CZ: https://www.valka.cz/Paralely-rijna-1938-a-srpna-1968-t169212#506434Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1938-vs-1968-t169212#506434Version : 0
MOD