Papoušek, František


     
Příjmení:
Surname:
Papoušek Papoušek
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Papoušek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generálplukovník Colonel-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.10.1894 Drahanovice 24.10.1894 Drahanovice
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.03.1966 Chrudim /
29.03.1966 Chrudim /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Vojenská oblast 1, velitel
1. vojenský okruh, velitel
1st Military Area, Commander
1st Military District, Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Papousek-Frantisek-t123650#421088 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Papoušek Papoušek
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Papoušek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Státní gymnasium, Olomouc
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Státní gymnasium, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Válečná škola, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Válečná škola, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1919 poručík
DD.09.1920 nadporučík
DD.11.1921 kapitán
DD.06.1926 štábní kapitán
26.03.1931 major gšt.
01.01.1937 podplukovník gšt.
02.10.1945 plukovník gšt.
25.10.1946 brigádní generál
18.10.1948 divisní generál
01.12.1949 sborový generál
12.06.1953 generálplukovník
01.02.1955 generálplukovník v záloze
DD.08.1919 Lieutenant
DD.09.1920 1st Lieutenant
DD.11.1921 Captain
DD.06.1926 Staff Captain
26.03.1931 Major
01.01.1937 Lieutenant-Colonel
02.10.1945 Colonel
25.10.1946 Brigadier General
18.10.1948 Division General
01.12.1949 Corps General
12.06.1953 Colonel General
01.02.1955 Colonel General (ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Papousek-Frantisek-t123650#546255 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více