Papánek, Bernard

Palgi, Benjamin
     
Příjmení:
Surname:
Papánek Papanek
Jméno:
Given Name:
Bernard Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Bernard Papánek; Benjamin Palgi
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
svobodník Lance Corporal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.01.1920 Vídeň /
17.01.1920 Wien /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.01.2021 Skalica
21.01.2021 Skalica
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- poslední žijící československý veterán z bojů o Tobruk
- v Izraeli získal občanství a užíval zde jméno Benjamin Palgi
- the last living Czechoslovak veteran of the fighting for Tobruk
- He obtained citizenship in Israel and used the name Benjamin Palgi there
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
www.pametnaroda.cz
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
www.pametnaroda.cz
ct24.ceskatelevize.cz
www.novinky.cz
vojenskanadacia.sk
www.kvv-brno.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#660011 Verze : 4
     
Příjmení:
Surname:
Papánek Papanek
Jméno:
Given Name:
Bernard Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Bernard Papánek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecní škola, Vídeň /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Měšťanská škola, Vídeň /
DD.MM.1934-DD.MM.1938 Obchodní akademie, Vídeň /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Primary school, Wien /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Town school, Wien /
DD.MM.1934-DD.MM.1938 Bussiness Academy, Wien /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
19.10.1942-DD.MM.RRRR Náhradní rota, Československé výcvikové středisko-Východní, Britský mandát Palestina
28.02.1943-DD.08.1943 11. rota, 502. prapor, 200. československý lehký protiletadlový pluk-Východní
DD.MM.1943-19.12.1944 2. rota, Motorizovaný prapor, Československá samostatná obrněná brigáda
DD.03.1945-DD.MM.1945 Náhradní těleso, South-end-on-Sea
17.10.1945-DD.MM.1946 Zadní sled Náhradního tělesa
DD.05.1946-DD.MM.RRRR demobilizován
19.10.1942-DD.MM.RRRR Replacement Company, Czechoslovak Training Center-East, British mandate Palestine
28.02.1943-DD.08.1943 11th Company, 502nd Battalion, 200th Czechoslovak Light Antiaircraft Regiment - East
DD.MM.1943-19.12.1944 2nd Company, Motorized Battalion, Czechoslovak Separate Armoured Brigade
DD.03.1945-DD.MM.1945 Depot Formation, South-end-on-Sea
17.10.1945-DD.MM.1946 Liquidation group of Depot Formation
DD.05.1946-DD.MM.RRRR Demobilised
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Osobné číslo: Z; Z-10.502.150; R-2150 Personal number: Z; Z-10.502.150; R-2150
Zdroje:
Sources:
Plachý, Jiří: Odešli dva veteráni čs. zahraničních jednotek na Západě, Historie a vojenství 2021 / 02
http://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
www.pametnaroda.cz
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
ct24.ceskatelevize.cz
www.trend.sk
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#660013 Verze : 2
Bernard Papánek sa narodil 17.01.1920 vo Viedni Juliusovi Papánkovi, rodákovi z obce Vrádište (dnes okres Skalica), a Gizele rodenej Bergerovej z Vracova (dnes okres Hodonín). Rodičia mali československé občianstvo, ale trvale žili vo Viedni. Z dvôvodu jeho veľmi malej pôrodnej hmotnosti - len okolo 1800g - mu pôrodníci nedávali mnoho šancí na prežitie. Ako polročného ho matka priniesla do Vracova, kde sa o neho starali jej rodičia. Aby zosilnel, kŕmili ho kozím mliekom. Vo Vracove žil do svojich šiestich rokov.
Vo Viedni Bernard vychodil obecnú a mešťanskú školu a v roku 1934 tam začal študovať na obchodnej škole. Po anšluse Rakúska sa v júni 1938 vrátili do Československa a usadili sa v Brne.


Koncom roka 1938 sa dostal ilegálnym lodným transportom do Palestíny (niektoré zdroje uvádzajú rok 1939). Tam sa začal živiť ako pekár v jedom kibuci. Dňa 19.10.1942 bol prezentovaný v Jeruzaleme u Náhradnej roty Československého výcvikového strediska-Východného. Dňa 28.02.1943 ho priemiestnili ku 11. rote 502. práporu 200. československého ľahkého protilietadlového pluku-Východného v Tobruku. Pluk bol z mesta stiahnutý 12.06.1943 a presunutý do Veľkej Británie na lodi Mauretania. Tam dorazili 11.08.1943. Koncom augusta a začiatkom septembra 1943 bola jednotka rozpustená a zlúčená s Československou samostatnou brigádou do novej jednotky - Československej samostatnej obrnenej brigády. Bernard Papánek bol zaradený k 2. rote Motorizovaného práporu. S jednotkou sa zúčastnil obliehania Dunkerk, kde bol 19.12.1944 ťažko zranený črepinami nemeckého granátu. Zraneného ho odsunuli do kanadskej nemocnice v meste Saint-Omer, odkiaľ ho evakuovali do veľkej Británie.


V marci 1945 ho formálne preradili ku Náhradnému telesu v South-end-on-Sea (51°32'14.00"N 0°42'48.60"E). Dňa 24.08.1945 ho povýšili do hodnosti slobodníka. Počas liečenia sa rozhodol zažiadať o demobilizáciu do Palestíny. Dňa 17.10.1945 preto zostal u tzv. Zadného sledu Náhradného telesa, ktorý po odchode Náhradného telesa ešte zostal vo Veľkej Británii. V apríli 1946 opustil Veľkú Britániu a v máji 1946 ho československý konzulát v Jeruzaleme demobilizoval. Svoje rozhodnutie zostať v Palestíne zmenil a zažiadal o svoju repatriáciu do Československa, kam pricestoval 26.09.1946. Prispela ku tomu udalosť z 29.06.1946, ktorú zažil v kibuci Jagur. Bola to razia britských vojakov známa ako „čierna sobota“. Vďaka príslušnosti k československej armáde ho Briti propustili, ale židovskí odbojári ho kvôli tomu považovali za zradcu a zajali ho. Bernardovi sa však podarilo utiecť a s pomocou britských úradov Palestínu opustil. V Československu nastúpil činnú službu najprv u 28. (motorizovaného) pešieho práporu a neskôr vzhľadom na svoje zranenie z vojny ku Dočasnej vojnovej invalidovni Jenerálka. Ku 01.01.1947 bol prepustený z československej brannej moci ako 40% invalid. Odsťahoval sa do Brna, kde sa v roku 1961 oženil. Z celej jeho rodiny po skončení vojny prežil iba jeho strýko mladší brat Otto, ktorý zostal v Palestíne.


Na Masarykovej univerzite zložil oficiálne skúšky a začal súkromne vyučovať jazyky - nemecky, francúzsky, anglicky, hebrejsky. Po nástupe komunizmu ale následne zistil, že je sledovaný Štátnou bezpečnosťou. Preto začal vykonávať iba manuálnu prácu. V auguste 1964 dostal povolenie s manželkou vycestovať do Viedne na návštevu strýka, kde sa rozhodli emigrovať do Izraela. Manželkine deti z prvého manželstva - šestnásťročný syn a štrnásťročná dcéra - zostali u príbuzných v Československu. V Izraeli prijal Bernard Papánek meno Benjamin Palgi a začal pracoval v leteckej spoločnosti El Al.


V roku 2014 sa presťahoval na Slovensko ku svojej nevlastnej dcére Viere do obce Šajdíkove Humence. Zomrel v Skalici na komplikácie spôsobené ochorením Covid-19.Plachý, Jiří: Odešli dva veteráni čs. zahraničních jednotek na Západě, Historie a vojenství 2021 / 02
https://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
hodoninsky.denik.cz
www.kvv-brno.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#673867 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více