Main Menu
User Menu

Pamětní válečná medaile 1840

War Memorial Medal 1840

Felddienstzeichen (Kriegsdenkmünze) 1840

     
Název:
Name:
Pamětní válečná medaile 1840
Název v originále:
Original Name:
Felddienstzeichen (Kriegsdenkmünze) 1840
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ehrenzeichen-orden.de
URL : https://www.valka.cz/Pametni-valecna-medaile-1840-t102387#672483Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní válečná medaile 1840
Název v originále:
Original Name:
Felddienstzeichen (Kriegsdenkmünze) 1840
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ehrenzeichen-orden.de
URL : https://www.valka.cz/Pametni-valecna-medaile-1840-t102387#672484Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní válečná medaile 1840
War Memorial Medal 1840
Felddienstzeichen (Kriegsdenkmünze) 1840
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-valecna-medaile-1840-t102387#672485Verze : 0
MOD
Pamětní válečná medaile z let 1840 – 1866
Felddiensabzeichen, allgemeine Kriegsdenkmünze.
Medaile byla založena již 14. června 1840 velkovévodou Ludvíkem II. Měla sloužit jako odměna vojákům, kteří se zúčastnili nejméně jednoho vojenského tažení (kampaně) ve službách velkovévody, pod prapory Hessenského panovníka.
Medaile se udělovala v letech 1842, 1850, zpětně za tažení od roku 1780 až 1849. V roce 1867 byla udělena všem vojákům, kteří se zúčastnili tažení a války v roce 1866. Literatura uvádí přesně číslo udělení, číslo či počet udělených medailí je 30 287 ks (bez záruky). Všechny medaile byly raženy v mincovně města Darmstadtu z bronzu starých hessenských děl.
Tažení z roku 1866:
Hessenské jednotky byly začleněny v 3. divizi 8. spolkové armády, velitelem byl generálporučík von Perglas.
Složení divize:
- dvě brigády
- ostrostřelecký oddíl dobrovolníků
- jezdecký pluk
- dělostřelecký oddíl v síle dvou baterií
- oddíl zákopníků
Celkově do pole bylo postaveno zhruba 10 000 mužů.
Popis:
Avers:
Ve středu medaile je písmeno "L" převýšené velkovévodskou korunkou. Pod písmenem je vodorovná čára. Pod čarou je nápis: GESTIFTET AM / 14. JUNI 1840 (Založený 14. června 1840)
Při okraji medaile je věnec tvořený vavřínem a dubovými listy, věnec je ve spodní části převázaný stuhou.
Revers:
Ve střední části medaile je nápis: FÜR / TREUEN DIENST / IM / KRIEGE (Za zásluhy ve válce)
Kolem opisu je opět věnec tvořený napravo vavřínovou a nalevo dubovou ratolestí, dole stuhou převázaný.
Bronzová medaile o průměru 31 mm o váze 17 g.
Stuha je průvlečná červeno-bílo-červeno bílo-červená (1:3:21:6:1). Šířka stuha se uvádí 35 mm.
Literatura:
Václav Měřička: Pamětní dekorace z války roku 1866. Praha 1966
Herman von Heyden: Ehren-Zeichen Deutschlands ubd Österreich-Ungarns (reprint)
URL : https://www.valka.cz/Pametni-valecna-medaile-1840-t102387#369052Verze : 1