Main Menu
User Menu

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988)

Commemorative Badges of Trainings of Armies of Warsav Pact Members (1962-1988)

     
Název:
Name:
Pamětní odznak k 25. výročí založení Varšavské smlouvy
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak k 25. výročí založení Varšavské smlouvy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
Datum zániku:
Date of Termination:
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
šířka 42mm
výška 47mm
průměr věnce 34,5mm
Výrazem spojenectví je pěticípá hvězda (rudá) a stisk rukou umístěných v kruhu. V mezikruží je nápis v azbuce SVAZ MÍRU A SOCIALISMU a na dolním štítku je 25 LET VARŠAVSKÉ SMLOUVY. Pod spodními cípy hvězdy jsou znázorněny státní vlajky všech členských států VS.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny členské státy - Bulharská Lidová Republika, Maďarská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika, Polská Lidová Republika, Rumunská Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Československá Socialistická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564042Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní odznak k 30. výročí založení Varšavské smlouvy
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak k 30. výročí založení Varšavské smlouvy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Tvar věnce o průměru 36,5mm a rozpětí cípů hvězdy přesahuje průměr věnce (45mm). Na horním štítku je v azbuce SVAZ MÍRU A SOCIALISMU - 30 LET a na spodním štítku VARŠAVSKÉ SMLOUVY.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny členské státy - Bulharská Lidová Republika, Maďarská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika, Polská Lidová Republika, Rumunská Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Československá Socialistická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4

URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564043Verze : 1
     
Název:
Name:
Čestný odznak pro velitele armád členských států a důstojníky při velitelství Společných ozbrojených sil Varšavské smlouvy
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak pro velitele armád členských států a důstojníky při velitelství Společných ozbrojených sil VS
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Výrazem spojenectví je pěticípá hvězda (rudá) a stiskem rukou umístěných v kruhu. V mezikruží je nápis v azbuce SVAZ MÍRU A SOCIALISMU a na dolním štítku je VARŠAVSKÁ SMLOUVA. Pod spodními cípy hvězdy jsou znázorněny státní vlajky všech členských států VS.
šířka 42mm, výška 47mm, věnec o průměru 34,5mm
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny členské státy - Bulharská Lidová Republika, Maďarská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika, Polská Lidová Republika, Rumunská Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Československá Socialistická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564044Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Kvarteto 1963
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Kvarteto 1963
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.09.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Destička 37x12mm, kde jsou umístěny vlajky států účastnících se cvičení. Přívěšek má základnu 23,5mm, protilehlou stranu 32 m a je vysoký 35,5mm. V horní části znaku je vyražen nápis v němčině KLASSENBRÜDER-WAFFENBRÜDER (TŘÍDNÍ BRATRSTVÍ - BRATRSTVÍ VE ZBRANI) a ve spodní části datum SEPTEMBER 1963 (ZÁŘÍ 1963)
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Svaz Sovětských Socialistických Republik, Polská Lidová Republika, Československá Socialistická Republika, Německá Demokratická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564045Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Vlatava 1966
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Vlatava 1966
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
tvar štítu, šířka 21mm, výška 33,5mm. Na levé straně je nápis VLTAVA a na pravé taktéž v ruské azbuce.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá Socialistická Republika, Německá Demokratická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564046Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Odra-Nysa 1969
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Odra-Nysa 1969
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1969
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
tvar rovnoramenného trojúheúhelníku, základna 14mm, výška 32,5mm. Uprostřed zleva doprava jsou státní vlajky Svazu Sovětských Socialistických Republik, Československé Socialistické Republiky, Polské Lidové Republiky, Německé Demokratické Republiky. Nad vlajkou Sovětského Svazu je nápis ODRA-NYSA a pod ní letopočet 1969.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá Socialistická Republika, Německá Demokratická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Polská Lidová Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564047Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Bratrtsví ve zbrani 1955-1970
Název v originále:
Original Name:
Waffenbrüderschaft 1955-1970
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1970
Komponenty:
Components:
šířka 89mm a výška 39,5mm, střed odznaku tvoří sedmicípá hvězda. Každý cíp obsahuje státní vlajku účastníka cvičení. Samotné cvičení se konalo ve vojenských výcvikových prostorech Německé Demokratické Republiky
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Německá Demokratická Republika, Polská Lidová Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Bulharská Lidová Republika, Československá Socialistická Republika, Maďarská Lidová Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564048Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Taran 1970
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Taran 1970
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
štít o rozměrech 26,5x38mm, na levo je nápis TARAN, na pravo v ruské azbuce. Uprostřed jsou vlajky Československé Socialistické Republiky a Svazu SOvětských Socialistických Republik.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Svaz Sovětských Socialistických Republik, Československá Socialistická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564049Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 1972, 1. verze
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 1972
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1972
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
šířka 46,5mm, výška 40mm, plastický. Pod nápisem štít (i v ruštině) je pás vlajek členských států VS, pod vlajkami je letopočet 1972.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Maďarská Lidová Republika, Polská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564050Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 1972, 2. verze
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 1972
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1972
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
tvar čtverce, délka strany 27,5mm, svislá úhlopříčka 37,5mm. Pod nápisem štít (i v ruštině) je pás vlajek členských států VS, pod vlajkami je letopočet 1972
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Maďarská Lidová Republika, Polská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564051Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 1979
Název v originále:
Original Name:
Pajzs 1979
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1979
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 50mm. Motiv pěticípé hvězdy, přičemž každý cíp je vlajka účastnického státu a mezi nimi je uveden název cvičení Štít v jejich jazycích.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Maďarská Lidová Republika, Československá Socialistická Republika, Bulaharská Lidová Republika, Rumunská Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialistických Republik)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564052Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Bratrství ve zbrani 80
Název v originále:
Original Name:
Waffenbrüderschaft 80
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1980
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 38,5mm. Cvičení se účastnily armády všech členských států Varšavské smlouvy. Na pušce která tvoří žerď jsou umístěny vlajky všech států.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Bulharská Lidová Republika, Maďarská Lidová Republika, Německá Demokratická Republika, Polská Lidová Reublika, Rumunská Socialistická Republika, Svaz Sovětských Socialisticých Republik, Československá Socialistická Republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564053Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 82
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 82
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 41mm, vnitřní obvod tvoří zlatové mezikruží. V něm jsou znázorněny vlajky účastnících se států. Cvičení se konalo v Bulharské Lidové Republice.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik, Československá socialistická republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564054Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 82
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Štít 82
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 41mm, vnitřní obvod tvoří zlatové mezikruží. V něm jsou znázorněny vlajky účastnících se států. Cvičení se konalo v Bulharské Lidové Republice.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik, Československá socialistická republika)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - I. stupeň 
plochý typ

I. stupeň
plochý typ

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - I. stupeň
plastický typ

I. stupeň
plastický typ

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - II. stupeň
plochý typ

II. stupeň
plochý typ

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - II. stupeň
plastický typ

II. stupeň
plastický typ

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - III. stupeň
plochý typ

III. stupeň
plochý typ

Pamětní odznaky cvičení armád členských států Varšavské smlouvy (1962-1988) - III. stupeň
plastický typ

III. stupeň
plastický typ

URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564055Verze : 3
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Dunaj 1985
Název v originále:
Original Name:
Duna 1985
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1985
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 30mm, na znaku jsou zobrazeny vlajky zúčastněných armád
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Svaz sovětských socialistických republik)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564056Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Přátelství 1988
Název v originále:
Original Name:
Bárátság 1988
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1988
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
tvar štítu o šířce 30mm a výšce 36mm světlemodré barvy. V dolní polovině na pravé straně odznaku sou zobrazeny vlajky účastníků
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
(vyobrazeny účastnící se státy - Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Svaz sovětských socialistických republik)
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564057Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení ZDRS CO 1978 (Zdravotní služba - Civilní obrana)
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení ZDRS CO 1978
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1978
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kruhový tvar o průměru 33mm, výška svislé osy 36mm.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Cvičení se zúčastnily Zdravotnické služby Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky.
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564058Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak za cvičení Záštita 82
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak za cvičení Záštita 82
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
podoba kruhové výseče se zaoblenou spodní částí. šířka 45mm a výška 30mm. Vlajky účastníků tvoří zaoblený proužek.
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
cvičení civilní obrany
Německá demokratická republika, Polská lidová republika a Československá socialistická republika
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznaky-cviceni-armad-clenskych-statu-Varsavske-smlouvy-1962-1988-t195970#564059Verze : 0