Main Menu
User Menu

Pamětní medaile pro občanské vězně, deportované a rukojmí ze světové války [1936]

Medal for Civilian Prisoners, Deportees and Hostages of the Great War / La Médaille des Prisonniers Civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre

     
Název:
Name:
Pamětní medaile pro občanské vězně, deportované a rukojmí ze světové války
Název v originále:
Original Name:
La Médaille des Prisonniers Civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
Andre Souyiris-Roland: Guide des Ordres, decorations et mnédailles 1814-1963


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pro-obcanske-vezne-deportovane-a-rukojmi-ze-svetove-valky-1936-t81891#411980Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile pro občanské vězně, deportované a rukojmí ze světové války
Název v originále:
Original Name:
La Médaille des Prisonniers Civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Medaile byla ražena v bronzu, má kruhový tvar o průměru 32mm a síle 2,5mm. Na lícové straně medaile je stojící žena se skloněnou hlavou,zobrazená z levé strany. V napřažené pravici drží roztržené okovy a v levici hořící pochodeň. Na podloží kouř vycházející z hořící stavby, zcela dole podpis medailera DELANNOY.
Na rubní straně nápis: PRISONNIERS CIVIL/DEPORTES ET OTAGES/DE LA GRANDE GUERRE. Nápis je obtočen řetězem. Stuha je 37mm široká, jasně červená se středním modrým bíle lemovaným prihem. Při okraji užší žluté proužky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
Andre Souyiris-Roland: Guide des Ordres, decorations et mnédailles 1814-1963URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pro-obcanske-vezne-deportovane-a-rukojmi-ze-svetove-valky-1936-t81891#411981Verze : 0
Tato medaile byla zřízena zákonem ze dne 14.března 1936 a byla udělována především občanům Alsaska-Lotrínska.Cílem vlády bylo zřízení nové medaile,která by také ocenila obětavost a hrdinství dalších osob,především z řad občanů Horního i Dolního Rýna a Mosely.Medaile byla určená i pozůstalým po obětech války,ale i těm,kteří utrpěli zranění, nebo byli internováni.
Medaile byla ražena v bronzu, má kruhový tvar o průměru 32mm a síle 2,5mm. Na lícové straně medaile je stojící žena se skloněnou hlavou,zobrazená z levé strany.V napřažené pravici drží roztržené okovy a v levici hořící pochodeň.Na podloží kouř vycházející z hořící stavby,zcela dole podpis medailera DELANNOY.
Na rubní straně nápis: PRISONNIERS CIVIL/DEPORTES ET OTAGES/DE LA GRANDE GUERRE.Nápis je oibtočen řetězem.Stuha je 37mm široká, jasně červená se středním modrým bíle lemovaným prihem.Při okraji užší žluté proužky.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pro-obcanske-vezne-deportovane-a-rukojmi-ze-svetove-valky-1936-t81891#300268Verze : 0